Hirdetés


Hirdetés

Hírek
Gáz- és villamosenergia-megtakarítási megoldások c. országos rendezvénysorozat PDF Nyomtatás E-mail

Gyakorlatias szerelői oktatás szerelőknek és érdeklődő szakmabelieknek

ONLINE JELENTKEZÉS LENT!

Február 5-én, Győrben kezdődött a szövetség szerelői országjáró rendezvénysorozata, melyen az érdeklődő szakmabelieket is szívesen látjuk!

A szakmai nap minden megyeszékhelyen megrendezésre kerül!

A program félnapos, 15 órakor kezdődik és vacsorával zárul. A részvétel díjtalan.

A Magyar Mérnöki Kamara határozata (törzsszám: 03/2013/0008)  szerint a rendezvényen való részvétel 1,5 kreditpontot ér. 

Témakörök:

  • Energiahatékony megoldások a fűtéstechnikában (SAUNIER DUVAL)
  • Innovatív és megbízható megoldások a napenergia hasznosításban (TISUN)
  • Nagyhatásfokú szivattyúk új generációja (WILO)
  • 2013 kihívásai, a Rehau stratégiaváltása az épületgépészet területén (REHAU)

 

A részletes információkat tartalmazó meghívó letöltése itt!

A jelentkezési lap letöltése itt!

 

ONLINE JELENTKEZÉS EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN!

Kattintson annak a városnak a nevére, ahol részt kíván venni a rendezvényen és töltse ki online a jelentkezési lapot:

2013. február 5.       Győr

2013. február 6.       Budapest (Lurdy Ház)

2013. február 12.     Budapest (Hotel Ventura)

2013. február 13.     Eger

2013. február 19.     Szolnok

2013. február 20.     Kecskemét 

2013. február 26.     Miskolc  

2013. február 27.     Salgótarján  

2013. március 5.       Zalaegerszeg  

2013. március 6.       Kaposvár  

2013. március 19.     Nyíregyháza  

2013. március 20.     Debrecen

2013. március 26.     Szekszárd  

2013. március 27.     Veszprém  

2013. április 3.          Pécs  

2013. április 4.          Szombathely

2013. április 16.        Békéscsaba  

2013. április 17.        Szeged   

2013. április 23.        Tata  

2013. április 24.        Székesfehérvár 

 

Módosítás dátuma: 2013. március 29. péntek, 11:28
 
Februártól pályázhatóak az energetikai pályázatok PDF Nyomtatás E-mail

2013 februárjától beadhatóak a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt energetikai pályázatok. A pályázatok általános jellemzője, hogy gazdasági és társadalmi szervezetek, önkormányzatok és költségvetési szervezetek pályázhatnak; önkormányzatok a teljes beruházás méretének a 85, vállalkozások annak 60%-át pályázhatják meg; a legkisebb elnyerhető összeg 1 millió, a legnagyobb 50 illetve 500/1000 millió forint.

A pályázatokat alapvetően két részre lehet osztani. Egyiküknél csak a megújuló energiaforrások beszerzése támogatható, más részüknél ezek kombinálhatóak energetikai beruházással is. Az első típusú pályázatoknál a támogatható tevékenységek: szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása; napkollektoros rendszer telepítése, napelemes rendszer telepítése, stb. A kombinált projektek esetében támogatható tevékenység: utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere, hővisszanyerő szellőzés létesítése; intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése: kazánok cseréje, egyedi mérési lehetőségek kialakítása, világítási rendszerek korszerűsítése. Ezen elemeket lehet kombinálni a következő megújuló energiaforrásokkal: napkollektorok alkalmazása; biomassza felhasználása fűtésre és/vagy fűtésrásegítésre; hőszivattyú alkalmazása használati meleg víz termelésre és/vagy fűtésrásegítésre; napelemek alkalmazása villamosenergia-termelés céljából. Fontos változás az előző évekhez képest, hogy minden beadott pályázatot energetikai audit elkészítésével kell alátámasztani.

Mellékletként csatoltuk pályázati összefoglalónkat.

A pályázati kiírások megtekinthetőek az NFÜ honlapján.

 

Módosítás dátuma: 2013. február 18. hétfő, 17:59
 
Törvényjavaslat az építőipari lánctartozások megállítására PDF Nyomtatás E-mail

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége kezdeményezésére a kormány szeretné megakadályozni a lánctartozások kialakulását, illetve jövőbeni újratermelődését az építőiparban a nemzetgazdasági miniszter által a parlamenthez hétfőn benyújtott törvényjavaslat szerint.

Tolnay Tibor, a szakszövetség elnöke elmondta: a parlament hétfőn tárgyalta a javaslatot, mely által akár 30-40 százalékkal is csökkenhet a perek száma. A lánctartozás kialakulásának egyik lehetséges módja, ha a megrendelő megtagadja a kivitelezőtől a teljesítés igazolását, így az nem állíthat ki számlát. A törvényjavaslat éppen ennek orvoslására hozza létre a Teljesítésigazolási Szakértői Szervezetet, amely abban az esetben ad szakértői véleményt, ha nincs teljesítésigazolás.

Az Országgyűlés honlapján olvasható javaslat általános indoklása szerint a lánctartozások a beruházások leállásán és a versenyképesség romlásán keresztül a mikro-, kis- és középvállalkozások létét, valamint makroszinten a foglalkoztatási mutatókat fenyegetik. A folyamat megállítása, illetve jövőbeni újratermelődésének megakadályozása ma már nemzetgazdasági kérdés. A vállalkozások pénzügyi stabilitása érdekében ezért létre kell hozni egy olyan szakértői szervet, amely meggyorsítja a szerződésből eredő teljesítések után járó ellenszolgáltatás polgári jogi eszközökkel történő kikényszerítését. 

A TSZSZ a tervezési, építési, kivitelezési szerződések teljesítéséből eredő, a törvényben meghatározott kérdésekben a megrendelő, a kivitelező, vagy az alvállalkozó megbízására szakértői véleményt ad, ha a teljesítésigazolás kiadására nem került sor, kiadása vitás vagy kiadták, de annak alapján a kifizetés nem történt meg. 

A szervezet véleményét a szerződést biztosító mellékkötelezettségek - bankgarancia, zálogjog, kezesség - érvényesíthetőségéhez is ki lehet kérni. A grémium eljárása a Magyarországon megvalósuló építési beruházásokra terjed ki, a szakértői véleményt jogszabályban meghatározott díjazás ellenében lehet kérni. 

A TSZSZ megvizsgálja a szerződés teljesítését, szakvéleményt ad arról, hogy a szerződés teljesítése megtörtént-e, és amennyiben erre nem, vagy nem a szerződésnek megfelelő módon került sor, a teljesítésért járó ellenérték megfizetése - adott esetben a szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítése - milyen összegben indokolt. 

A tényállás megállapítására változatlanul a bíróságon kerül sor, a TSZSZ szakvélemény rendeltetése az, hogy a perben rendelkezésre álljon egy olyan szakvélemény, amelyre a bíróság ítéletét alapíthatja. Emellett a beterjesztő arra számít, hogy a TSZSZ véleményének permegelőző hatása lesz. 

A szakértői tanács a szakértői vélemény elkészítéséhez szükséges vizsgálatot a kivitelezés helyszínén végzi el. Ha az ingatlan birtokosa a vizsgálatot nem teszi lehetővé, a rendőrség közreműködését is kérheti. 

A TSZSZ a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik, vezetőjét és tagjait az igazságügyi szakértők közül az építésgazdaságért felelős miniszter az igazságügyért felelős miniszter egyetértésével nevezi ki. A szakvéleményt a szervezet nevében egy három tagú szakértői tanács adja. A javaslat felhatalmazza a kormányt arra, hogy a TSZSZ tagjaira, szervezetére, működésére és díjazására vonatkozó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg. 

A pertárgy értékétől függetlenül kiemelt jelentőségű pernek minősülnek a tervezési, építési, kivitelezési szerződés teljesítéséből eredő díjkövetelés érvényesítése iránt - hatáskörtől függően járásbíróság vagy törvényszék előtt - indított olyan perek, amelyekben a felperes az érvényesíteni kívánt jog alapjául a TSZSZ szakvéleményére hivatkozik. Ennek célja az, hogy mind a bíróság, mind a felek részére olyan speciális rendelkezéseket, kötelezettségeket írjon elő, amelyek elősegítik e perek gyors befejezését. 

A speciális szabályozás lényegi eleme, hogy a fél kérelme esetén a bíróságnak kötelező elrendelnie az ideiglenes intézkedést olyan összegben, amely a TSZSZ szakvéleménye szerint a teljes bizonyossággal teljesített munkák szerződés szerinti értéke. Ennek célja, hogy a fél mindenképpen hozzájusson a teljesített munkák ellenértékéhez. Az ideiglenes intézkedést 400 millió forintnál nagyobb összegre nem lehet elrendelni. E szabályok alkalmazásának azonban csak akkor van helye, ha a kérelmező igazolja, hogy az ideiglenes intézkedéssel megkapott összeg visszafizetése biztosított. 

A javaslat lehetővé teszi, hogy egymillió forintot meg nem haladó követelés esetén is választási jog illesse meg a díjkövetelés jogosultját: vagy fizetési meghagyásos eljárást indít, vagy a TSZSZ szakvéleményére alapított pert. 

A javaslat a késedelmes fizetésekkel összefüggő jogharmonizációs célú törvénymódosításokat is tartalmaz. A vállalkozások egymás közötti szerződéses viszonyában a késedelmi kamat mértéke a referencia-kamatlábnak (jegybanki alapkamat) nem 7, hanem 8 százalékponttal növelt mértéke lesz. Módosul a kamatszámítás szempontjából alkalmazandó referencia-kamatláb fogalma is. Késedelmes teljesítés esetén továbbá az adós legalább 40 eurónyi költségtérítés megfizetésére is köteles lesz a hitelező behajtási költségeinek fedezeteként. Módosulnak a hatósági pénztartozások megfizetésére vonatkozó szabályok is. 

A késedelmes fizetésekkel kapcsolatos irányelvet átültető rendelkezések 2013. március 16-án lépnek hatályba, rendelkezéseit csak a 2013. március 16-án és azt követően megkötött szerződésekre, továbbá a javaslat hatálybalépését követően a pénztartozás és a késedelmi kamat vonatkozásában módosított szerződésekre kell alkalmazni. 

A TSZSZ-re vonatkozó szabályok a megfelelő felkészülési idő biztosítása érdekében 2013. július 1-jén lépnek hatályba, a TSZSZ szakvéleményére alapított perre vonatkozó szabályok pedig fő szabály szerint 2013. szeptember 1-jén, míg az eljárásban érvényesülő kötelező elektronikus kommunikációra vonatkozó szabályok 2014. január 1-jén.

 

A törvényjavaslat teljes terjedelmében ide kattintva olvasható!

Módosítás dátuma: 2013. február 19. kedd, 14:47
 
Az Év honlapja pályázaton díjat nyert a Gépész PDF Nyomtatás E-mail

Az idei évben 11. alkalommal meghirdetett „Az Év Honlapja” pályázaton kereskedelem kategóriában különdíjat nyert az Ép-Gépész Holding Kft.

Az oklevelet és díjat Budapesten a Best Western Hotel Hungáriában vette át Szilágyi Tamás, a cégcsoport marketing- és kereskedelmi igazgatója egy ünnepélyes díjátadó gálaest keretein belül.

A pályázatra idén 360 nevezés érkezett, amely minden idők legnagyobb számú részvétele. Az idei évben a legszorosabb verseny a Szolgáltatás (34), az E-kereskedelem (31) és Kereskedelem (21) kategóriákban volt.

gepesz_honlap

A győztes pályamű mögötti közös közel másfél éves munka nyomán a lehető legszélesebb körben elérhetővé váltak a cégcsoport által forgalmazott termékek, melyek általános és műszaki jellemzőin, prospektusain kívül az oldalról elérhetők a futó akciók, valamint a Gépész Világ menüpontban a hírek, újdonságok, energiatakarékos tippek és Gépész magazin lapszámai is. A megújult oldalon webáruház segíti a vásárlást, ami összekapcsolva a házhozszállítással - képes volt ledönteni az eladó és a vásárló közötti földrajzi korlátokat is. Kényelmessé tette az információszerzést, beszerzést, fizetést és termékhez jutást a vásárlók számára.

Az Év Honlapja pályázaton elnyert különdíj, melyet magunkénak tudhatunk az egyre erősödő on-line kultúra és a pályázatot jellemző közvetített értékek miatt egyaránt fontos.  Az egyes kategóriákban hiánypótló, kiemelkedő minőségű, értékteremtő honlapok kerültek díjazásra, így különösen pozitív visszacsatolás a vállalat számára, hogy a Gépész is díjazott lett.

Tekintse meg Ön is díjnyertes honlapunkat: www.gpsz.hu

 

 
Megújult füstgázelemző műszer a Testo kínálatában PDF Nyomtatás E-mail

Testo 320 néven új füstgázelemző műszer jelent meg a Testo kínálatában. Az új műszer az elmúlt évek egyik legsikeresebb füstgázelemző műszerét a testo 327 típust váltja fel.

testo_320

Testo 320

Ez az eszköz a testo 330 típusnál megismert grafikus kijelzőt kapta meg így tudásában számos ponton felülmúlja elődjét. Jól kihasználható a füstgázmátrix funkció, melynek segítségével a tüzelőberendezés aktuális beállításról kapunk érdemi információt.  A csatlakoztatható gázszivárgás kereső szonda segítségével a szivárgás pontos mennyisége is jegyzőkönyvezhető. Külön mérési menü áll rendelkezésre az aktuális kazánteljesítmény kiszámítására, amely a tényleges használat közbeni részterhelésről ad információt. A beszívott levegő oldali oxigénszint mérés pedig működő koncentrikus rendszerek kémény tömörségének vizsgálatát teszi lehetővé. A környezeti CO mérés funkció lehetőséget biztosít a füstgáz-visszaáramlás felkutatására. A CO mérőcella védelme érdekében lekapcsolási küszöb érték állítható be, így maximalizálható a mérőcella élettartama. A műszer belső memóriát kapott és az EasyHeat szoftver segítségével lehetőség van a mérési eredmények PC-n történő jegyzőkönyvezésére, illetve online mérésre is. Az adatátvitel a műszer és a laptop között Bluetooth kapcsolaton keresztül is létrehozható. Ez online mérés alkalmával nagyban megkönnyítheti a felhasználó munkáját, hiszen míg a műszer a füstgáz mintavételi ponton van letelepítve, a laptop mint távoli kijelző funkcionál.

testo_brnd

A kép csak illusztráció

A műszer a már jól ismert szett kialakításban vásárolható meg, tartalmazza a mintavevő szondát, az égési levegő hőmérséklet érzékelőt, a töltőt és a műszerbőröndöt. A további kiegészítők, úgymint a nyomtató, a gázszivárgás érzékelő, vagy az EasyHeat szoftver igény szerint külön rendelhetőek.

 

Engel György

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

További részletek: www.testo.hu/fustgaz

 

 
További cikkeink...
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Következő > Utolsó >>

5. oldal / 9