Hirdetés


Hirdetés

Hírek
2011 is mozgalmas éve lesz a szövetségnek PDF Nyomtatás E-mail

A szövetség elnökségében, tagozataiban, megyei csoportjaiban, két intézetében és klaszterében 2011-ben is mozgalmas élet várható. A tervek megvalósításához a hatékony szervezést és támogatást a budapesti és pécsi irodákban dolgozó kilenc munkatársunk fogja megadni.

Páratlan év van, tehát a szakma legnagyobb rendezvényére a Hungarothermre is sor kerül április 5-10-ig. Saját standdal jelenünk meg és fővédnökként a szakmai konferenciát is mi szervezzük együttműködve az érdekelt szakmai szervezetekkel. Továbbra is támogatjuk a Hungexpo Zrt-t abban, hogy az októberi Hoventa szállodaipari kiállításon az épületgépész tematika markánsan megjelenhessen.

Tavasszal és ősszel is több országjáró szakmai turnét fogunk szervezni, ezekről időben meghívót küldünk az érdeklődő kollégáknak, de a megsz.hu honlapon is folyamatosan fogjuk hirdetni a rendezvényeket. A nagy sikerre való tekintettel folytatjuk a Napenergia-hasznosítás az épületgépészetben konferencia és kiállítás szervezését és ősszel immár második alkalommal lesz Ipari Szakmai Nap.

Február elején ezúttal Budapesten tartjuk a hagyományos MÉGSZ-hétvégét, amelynek keretében szekciónapot, konferenciát, közgyűlést és bált is szervezünk. Lesz idén is sí, ping-pong, horgász valamint közmű és épületgépész közös vitorlás kupa.

2011-ben reményeink szerint a Kiváló Építési Termékekről szóló KIVÉT-projektünkben jó néhány épületgépészeti termék megkapja a minősítési eljárást követően a KIVÉT-védjegyet.

Továbbra is fontos, hogy az építőipari élénkítésért más szakmai szövetségekkel összefogva lobbizzunk. Részt veszünk a gázipari műszaki szakbizottság munkájában, amely a GMBSZ szerkesztő bizottsága is egyben. Ezen a fórumon keresztül is szorgalmazzuk, hogy a gáz műszaki biztonsági felülvizsgálatról végre megszülessen a végrehajtási rendelet. Még a gáznál maradva: mivel a FŐGÁZ-nál olyan új belső folyamatok és műszaki követelmények születtek, amelyek hatással vannak a tervezési és szerelési munkákra, ezek finomítását és korrigálását kezdeményezzük, tárgyalásokat folytatva a gázszolgáltatóval.

Mivel a szakmunkás-utánpótlás a szakma egyik legégetőbb problémája és az épületgépész szakmunkásképzés tartalmával jelentős problémák vannak, ennek a területnek a reformjával is foglalkozni kívánunk.

Reményeink szerint tovább folytatódik az épületgépész szakmai szervezetek közötti egyeztetési, együttműködési rendszer építése, ezen a területen is sokat akarunk dolgozni és jó eredményeket várunk.

 

Bozsó Béla ügyvezető

 
Összefoglaló az épületgépész szakmát érintő jogszabályi változásokról PDF Nyomtatás E-mail

A nemzetgazdasági miniszter 20/2010. (XII. 31.) NGM rendelete szabályozza a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági, valamint hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakat.

Jelentős változás a korábbiakhoz képest, hogy az ipari-technológiai, valamint a mezőgazdasági fogyasztó rendszerekkel kapcsolatos hatósági eljárások mellett, ezután a lakossági és a kommunális fogyasztók esetében is fizetni kell a hatósági szolgáltatásokért.

A műszaki biztonsági, valamint a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékét a rendelet melléklete tartalmazza.

A melléklet 3. pontja szerint a gázfogyasztó készülékekkel és gáz/alternatív (folyékony) energiahordozót felhasználó technológiákkal kapcsolatos eljárások díjai vonatkoznak az eddig díjmentes eljárásokra is, azaz pl. az elutasított gáztervek hatósági felülvizsgálatáért a gázmérő teljesítményétől függően díjat kell fizetni. (Csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés terv felülvizsgálati díja, 50 m3/ó alatt 40.000 Ft.)

A felülvizsgálatot a felhasználó kérheti (nem a tervező!).

Tovább a Magyar Közlöny 202. számához!

 

A Kormány 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

A rendelet szerint a műszaki biztonsági hatósági feladatokat az illetékes területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság, mint a területi Kormányhivatalok szakigazgatási szerve látja el. A másodfokú hatóság a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szerve.

A hatóság műszaki-biztonsági hatóságként jár el, többek között

i) a földgáz csatlakozóvezetékeinek, felhasználói berendezéseinek és telephelyi vezetékeinek, ezek tartozékainak műszaki biztonságával, továbbá a földgázelosztó műszaki-biztonsági tevékenységével kapcsolatos hatósági eljárásokban,

j) az ipari és mezőgazdasági célú, földgázfogyasztó vagy propán-bután gázokat és ezek elegyeibõl álló gázokat fogyasztó hőfejlesztõ-hőhasznosító berendezések engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárásokban.

Tovább a Magyar Közlöny 198. számához!

 

A Kormány 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól

A rendelet szabályozza az MKEH és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, mint műszaki-biztonsági hatóságok tevékenységi körét.

A rendelet értelmében a kijelölt műszaki biztonsági hatóság , műszaki biztonsági hatósági tevékenységének keretében ellenőrzi a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságról szóló jogszabályban meghatározott létesítmények, berendezések:

a) létesítésére, kivitelezésére, felállítására,

b) üzembe helyezésére,

c) üzemeltetésére,

d) időszakos ellenőrzésére,

e) vizsgálatát, átalakítását, javítását végző szervezetek tevékenységének ellenőrzésére,

f) kezelését végzők szakképesítésére,

g) átalakítására, javítására,

h) műszaki biztonsági tevékenységet ellátó szervezetek tevékenységének ellenőrzésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések megtartását és érvényesülését.

A műszaki biztonsági hatóság a fenti létesítmények, berendezések, szervezetek vonatkozásában:

a) engedélyezési és hatósági ellenőrzési jogkört gyakorol,

b) bejelentés alapján kivizsgálja a hatáskörébe tartozó rendkívüli események okait és következményeit.

A műszaki biztonsági hatóság a műszaki biztonsági felügyeleti feladat- és hatáskörében, a műszaki-biztonsági követelmények megtartása érdekében ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket külön jogszabályok a hatáskörébe utalnak, többek között

k) a villamosmű kivételével a megújuló energiahordozót előállító vagy hasznosító energetikai berendezések engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárásokban,

m) a gázcsatlakozóvezeték- és a felhasználóiberendezés-létesítési, a biztonsági előírást érintő felszerelési és időszaki ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos engedélyezési feladatok tekintetében,

n) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti eljárásokban, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként.

Tovább a Magyar Közlöny 198. számához!

Az összefoglalót készítette: Gyárfás Attila elnöki tanácsadó, Magyar Épületgépészek Szövetsége

Módosítás dátuma: 2011. január 17. hétfő, 11:46
 
Mit vár a szakma a végzett épületgépész mérnököktől? PDF Nyomtatás E-mail

A szakma pályakezdő épületgépész mérnökök iránti elvárásainak megismerésére ősszel több lépcsős felmérést indítottunk. Legutóbbi kérdőívünk kitöltésére év végén kértük meg a szakmabelieket,  azóta csaknem négyszázan válaszolták meg kérdéseinket.

 

Módosítás dátuma: 2011. március 04. péntek, 19:39
 
Yorkshire Fittings – Comap közös közlemény PDF Nyomtatás E-mail

Tisztelt Partnerünk!

Az Aalberts Industries vállalatcsoport Magyarországon működő két tagjaként, a vásárlói igények maximális kiszolgálása érdekében egy közös platformot hozunk létre, amely a Yorkshire Fittings Gyártó Kft. értékesítési részlegének a Comap Hungária Kft. szervezetéhez való csatlakozásával történik meg.

A változás nem érinti a Yorkshire Fittings Gyártó Kft. gyártási tevékenységét, amely a jövőben is ugyanezen név alatt folytatja működését.

Az Aalberts Industries cégcsoport közös szervezeti egysége 2011. január 1-től áll az Önök rendelkezésére.

Köszönjük a Yorkshire Fittings Gyártó Kft. és a Comap Hungária Kft. irányában az Önök eddig külön-külön tanúsított megtisztelő bizalmát. Egyúttal kérjük, hogy a jövőben a Comap Hungária Kft-t továbbra is tiszteljék meg bizalmukkal.

Határozott törekvésünk, hogy a vállalatcsoportban végrehajtott szervezeti átalakítás partnereink számára kedvező változásokat eredményezzen, mely megújult, hatékonyabb vevőkiszolgálást és szélesebb termékpalettát jelent.

Budaörs, 2010.11. 26.

Becz Attila                                                  Urbán Gergely
Ügyvezető igazgató                                   Ügyvezető igazgató
Comap Hungária Kft.                                  Yorkshire Fittings Gyártó Kft.

 
NMC csőszigetelési akció a Cu-Technik Kft-nél! PDF Nyomtatás E-mail

Röviden az NMC kiemelt csőszigetelő anyagairól

A zártcellás polietilénből készült NMC szigetelések rugalmasak, nagy hőstabilítással rendelkeznek, anyagminőségük nagyon megbízható, így egyszerű és időtakarékos de főleg gazdaságos szigetelést biztosítanak számunkra.  Az NMC által gyártott climaflex®, climaflex® xt, climaflex® stabil csőszigetelő anyagok megfelelnek az aktuális szigorú feltételeknek es szabványoknak, és biztosítják Önnek a tartós és minőségi hőszigetelést. Mindhárom termékcsalád esetén λ=0,38W/m2K.

A termékek szakszerű felhasználásakor nemcsak az egyre drágább energia megtakarításának lehetőségét kínálja az NMC, hanem annak is tudatában lehetünk, hogy a termékek FCKW és HFCKW nélkül, környezetbarát módon készülnek.

c l i m a f l e x®  xt

climaflex1A climaflex® xt körbeextrudált, zártcellás polietilén anyag. Elsősorban fűtési rendszerek csöveinek szigetelésére használhatóak, -45 °C és +105 °C közötti környezeti hőmérsékletig (könyököknél max. 85 °C-ig).

A climaflex® xt öntapadós kivitelben készül, hatféle csőhéj falvastagsággal (5, 9, 13, 20, 25 és 30mm), 12-139 mm közötti névleges átmérővel és 2m hosszú szálakban.

c l i m a f l e x® stabil

climaflex2Körbeextrudált PE-csőszigetelés, nedvességzáró piros színű PE fóliával, mely főképpen meleg-, és hidegvíz vezetékek páralecsapódás elleni védelmére használhatóak legfeljebb -45 °C és +105 °C közötti üzemi hőmérsékletig. Kisteljesítményű klímarendszerek szigetelése esetén is remekül alkalmazható. A climaflex® stabil védelmet nyújt a mechanikai hatásokkal szemben és egyúttal csökkenti az áramló folyadék által keltett testhangokat is.

A climaflex® stabil három féle csőhéj falvastagsággal (4 és 9 mm) és 12-42 mm közötti névleges átmérővel készül. A 9mm átmérőjű szigetelést 2m hosszú szálakban, a 4mm-es átmérőjű szigetelést 10m-es tekercsben áruljuk.

c l i m a f l e x®

climaflex3A climaflex® csőszigetelések zártcellás, térhálósított polietilénhabból készülnek. Elsősorban tartályok, nagyobb átmérőjű csövek hőszigetelésére alkalmasak.

A climaflex® három féle csőhéj falvastagsággal (5, 9 és 13 mm) készül, 12-89 mm közötti névleges átmérőjű csőhéjjal tartunk készleten, 2m hosszú szálakban.

 

 

Érdeklődni lehet:

Cu-Technik Kft.

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

tel/fax: 339-5007

web: www.cu-technik.hu

Módosítás dátuma: 2010. december 27. hétfő, 13:28
 
További cikkeink...
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 Következő > Utolsó >>

7. oldal / 8