Hirdetés


Hirdetés

30 kW alatt is kötelező már az épületgépészeti kivitelezési dokumentáció PDF Nyomtatás E-mail

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a MÉGSZ által is többször kezdeményezett javaslatnak megfelelően, 2017. január 1. hatállyal minden építési hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység esetén kötelezővé teszi az épületgépészeti és épületvillamossági kivitelezési dokumentáció készítését. Tehát a korábbi szabályozással szemben akkor is, ha a beépítendő fűtőberendezés hőteljesítménye kisebb, mint 30 kW, illetve a villamos fogyasztók teljesítménye kisebb, mint 7 kW.

A rendelet értelmében a kivitelezési dokumentáció az Étv. 31. § (2) bekezdésében, valamint a tervezési programban megadott alapvető követelmények és egyéb előírások - ellenőrizhető módon történő - kielégítését bizonyító, az építmény megvalósításához szükséges tervet, műszaki leírást, információt, teljesítménynyilatkozatot és utasítást tartalmazó egységes dokumentum, amely alapján a tervezett építmény célszerűen és gazdaságosan megvalósítható, továbbá amely egyértelműen meghatározza az építmény részévé váló összes anyag, szerkezet, termék, beépített berendezés
a) megnevezését,
b) helyzetét, méretét, mérettűrését,
c) számításba veendő hatásainak, követelményeinek megfelelő elvárt műszaki jellemzőket,
d) minőségi követelményeit,
e) építésének és beépítésének technológiai feltételeit, valamint
f) költségeinek meghatározásához szükséges adatokat.

A rendelet fent idézett felsorolása nem említi külön az energetikai méretezés-számítás szükségességét, de a követelmények ellenőrizhető módon való kielégítése e nélkül nem igazolható.

A fentiekkel szemben, az egyszerű bejelentéshez kötött (általában 300 m2 alatt) építési tevékenységhez szükséges kivitelezési dokumentáció kötelező munkarészeiről a már fél éve megjelent 155/2016. (VI.13.) Kormányrendelet intézkedik. Ennek megfelelően ilyen tevékenységhez, épületgépészeti vonatkozásban „elegendő” az épület műszaki berendezéseinek rendszerterve, amelynek követelményeit az MMK és a MÉK közös szabályzata (http://www.mmk.hu/tudastar/szabalyzatok) tartalmazza.

2017. január 12.
Gyárfás Attila ügyvezető elnök
Magyar Épületgépészek Szövetsége

Módosítás dátuma: 2017. április 24. hétfő, 13:20