PDF Nyomtatás E-mail

A szakma egy!

Hitvallásunk az épületgépészetről Meszlényi Zoltán példája alapján

Sokan és régóta várjuk a szakma felemelkedését, megtisztulását, a széthúzás és az ellentétek megszűnését. Sokan és régóta törekszünk a szakmán belüli méltányos és színvonalas együttműködésre.

Az épületgépészet, mint minden más a világon, csak egészként, a részek harmonikus együttműködésével képes kifejteni a benne rejlő társadalmilag pozitív hatóerőt. A harmonikus emberi mozgás is az emberi testrészek együttműködése révén jön létre. A fej nem képes cselekedni a kéz nélkül, a kéz nem képes alkotómunkára a fej nélkül.

Naponta találkozunk szakmánkban az elefántcsonttoronyban élő elméleti szakember és a leértékelt szerelő közhelyeivel, miközben az épületgépészet természetes létezéséhez is szükséges a jóindulatú együttműködés, a kölcsönös megbecsülés.

Nem lenne ez életszerű felvetés? Sok ember munkája példázza ezt. Egy mindannyiunk által ismert, meg nem kérdőjelezhető ember példája is ezt mutatja, erre int: Meszlényi Zoltán példája. Ő alázattal volt kazánszerelő és egyetemi oktató is. Előítélet nélkül és elkötelezetten tanította és segítette a szerelőt és a kezdő mérnököt. Szenvedélyesen harcolt a szakma megújításáért, felemelkedéséért, egységéért. Az egyszerű szerelési feladattól kezdve a felsőfokú oktatásig egységben szemlélte és művelte a szakmát.

Vannak, akik követik ebben Meszlényi Zoltánt. Sokan vannak, akik az egész épületgépészetet átölelő gondolkodásmóddal és elkötelezettséggel, belső indíttatásból dolgoznak. Ők a szakma hétköznapi, névtelen élenjárói, példamutató tartópillérei.

A MÉGSZ Meszlényi Zoltán szellemi-szakmai örökösének és a szakma névtelen élenjárói támogatójának vallja magát, ezért erejét és tudását ezen szellemiség érvényre juttatására fordítja – és másokat is erre bíztat.

Az a célunk, hogy a MÉGSZ-en belül és az egész szakmában érvényesüljön a „szakma egy” gondolata, az épületgépészet egységes szemlélete. Az épületgépészet egysége és felemelkedése érdekében hívunk minden szakmabelit és szakmai csoportot a kicsinyes egyéni és csoportérdeken való felülemelkedésre, a szakmai-emberi tisztesség, a szakma jövője és etikája iránti elköteleződésre, jóindulatra, önmérsékletre, segítőkészségre, méltányosságra, együttműködésre.

 

2008. január 15.

Magyar Épületgépészek Szövetsége