Hirdetés


Hirdetés

A Magyar Közlöny 2020. évi 6. számában megjelent a várva várt új „(G)MBSZ” PDF Nyomtatás E-mail

A szabályozás új felépítése alapján a műszaki-biztonsági hatósági felügyelet rendjéről Kormány rendelet intézkedik, míg a műszaki-biztonsági kérdéseket külön miniszteri rendelet tárgyalja.
A rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba (azaz 2020. 03. 14-én), egyúttal hatályát veszti a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet.

Újdonság, hogy a jelenleg még hatályos MBSZ-ből most kimaradt „ajánlás-jellegű” előírások az új rendelet hatályba lépésével egy időben, némileg átdolgozva, Szakági Műszaki Előírások címmel letölthető lesz az ITM erre a célra létrehozandó honlapjáról. Ezek alkalmazása azonban nem kötelező, a tervező más magoldást is választhat.

A Kormány 1/2020. (I. 13.) Korm. rendelete a gáz csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről.
A Kormány rendelet hatálya kiterjed a földgáz, a földgáz minőségű biogáz és biomasszából származó gázok, valamint egyéb gázfajták, PB-gáz (a továbbiakban együtt: éghető gázok) tartályban történő forgalmazásánál és a vezetéken történő szolgáltatásában alkalmazott csatlakozóvezetékek, telephelyi vezetékek és felhasználói berendezések tervezőire, kivitelezőire, tulajdonosaira, üzemeltetőire, felhasználóira, műszaki biztonságára és hatósági felügyeletére.

Rendelkezik az éghető gázok csatlakozóvezetékeinek, telephelyi vezetékeinek és felhasználói berendezéseinek hatósági eljárásaival, létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról, köztük pl. a gázfogyasztó készülékek egyszerűsített eljárásban történő cseréjének új feltételeiről.
Előírja a tervezői nyilatkozat kötelező adattartalmát.

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 3/2020. (I. 13.) ITM rendelete
a csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet módosításáról.

A rendelet 2 mellékletet tartalmaz:
Az 1. melléklet a 3/2020. (I. 13.) ITM rendelethez
A csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki biztonsági szabályzata (ez az új MBSZ).
A 2. melléklet a 3/2020. (I. 13.) ITM rendelethez
Olajfogyasztó technológiai rendszerek és gáztárolók műszaki biztonsági szabályzata.

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/bfa7d2e0b0b9782802bb0f1c3bce77092d5bcfbc/megtekintes


Gyárfás Attila ügyvezető elnök, MÉGSZ
2020. 01. 14.

Módosítás dátuma: 2021. március 29. hétfő, 17:39