Hirdetés


Hirdetés

Megjelent a gázkészülékcsere kiegészítő szabályozása! PDF Nyomtatás E-mail

A 14/2018. (IX.4.) ITM rendelet végre szabályozza a 2008. évi XL. törvény (GET) 89. § (3) bekezdésében bevezetett „készülékcsere” fogalom alkalmazhatóságának eddig hiányzó feltételeit. (Megjelent a Magyar Közlöny 2018. évi 134. számában.)

A rendelet 9.§ értelmében:

A gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról szóló 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:

„6/A. § (1) A meglévő gázfogyasztó készüléknek vagy készülékeknek a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 89. § (3) bekezdésében hivatkozott cseréje nem foglalja magában a csatlakozóvezeték átalakítását vagy a felhasználási hely névleges méréshatárú gázmérőjének cseréjét.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott készülékcserét a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat A:2–A:3 vagy A:4–A:5 mezője szerinti tevékenység végzésére jogosultsággal rendelkező gázszerelő végezheti.”

A rendelet 2018. szeptember 19-étől hatályos.

Szakmai véleményünk:

Ezzel a kiegészítéssel egyértelművé vált, hogy az eddig is alkalmazott, nem tervköteles egyszerűsített készülékcsere mellett, a GET által bevezetett tervköteles készülékcsere, a technológiai berendezések kivételével minden meglévő felhasználói berendezés minden olyan átalakítása esetében alkalmazandó, ami nem jár a gázmérő cseréjével. Tehát teljesítményhatártól függetlenül, de csak a meglévő gázmérő névleges teljesítményhatárán belül végezhető az átalakítás. Egyszerűsítés, hogy a tervköteles készülékcsere terveit a gázszolgáltató engedélyes előzetesen nem vizsgálja felül, sőt az átalakítás befejezése után nem végez műszaki-biztonsági ellenőrzést sem. A műszaki-biztonsági ellenőrzés viszont a tervet készítő tervező feladata.
Más esetekben kötelező az előzetes tervfelülvizsgálat és az engedélyes által végzendő műszaki-biztonsági ellenőrzés.
Új követelmény emellett, hogy a tervköteles készülékcsere eljárásban a tervezőnek rendelkeznie kell legalább 2.000 eFt (több lakásos épületek esetében 5.000 eFt) értékű felelősségbiztosítással.

2018. szeptember 5.

Gyárfás Attila, ügyvezető elnök
Magyar Épületgépészek Szövetsége

Módosítás dátuma: 2019. február 05. kedd, 13:25