Hirdetés


Hirdetés

Megjelent a földgázfelhasználásról szóló kormányrendelet módosítása is PDF Nyomtatás E-mail

Megjelent a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása (A módosító rendelet: 343/2017. (XI. 15.) Korm. r.)

A gázfelhasználói berendezések létesítését, átalakítását érintő változások:

6. melléklet, 6.3 fejezet (hatályos 2018 január 1-től)

1. A műszaki-biztonsági  ellenőrzést – a kezdeményezővel egyeztetett időpontban – a  szerelési nyilatkozat benyújtásától számított 8 munkanapon belül a  földgázelosztó lefolytatja. A kezdeményező gondoskodik arról, hogy a  kivitelező az  ellenőrzésnél jelen legyen. A  kivitelezőnek biztosítania kell az  ellenőrzés elvégzéséhez szükséges eszközöket és feltételeket. Az  ellenőrzés eredményéről jegyzőkönyvet kell készíteni, és annak egy példányát a kezdeményezőnek át kell adni. A  földgázelosztó a  kiviteli tervet és az  ellenőrzésről készült jegyzőkönyv egy példányát köteles megőrizni, valamint a  gáz csatlakozóvezetékek és fogyasztói vezeték 10 évenként esedékes, szivárgásellenőrzéssel végzendő gáztömörségi felülvizsgálatának időpontjáról és a felülvizsgálat eredményéről nyilvántartást vezetni.

2. A Get. Vhr. 1. számú melléklete a következő 6.8. ponttal egészül ki:
A  csatlakozóvezeték és a  fogyasztói vezeték 10 évenként esedékes, szivárgásellenőrzéssel végzendő gáztömörségi felülvizsgálatát a  földgázelosztó a  tervezett fűtési idényen kívüli időpontban végezheti el, amely időpontot megelőzően legalább 60 nappal köteles értesíteni erről a felhasználót.

3. A Get. Vhr. 1. számú melléklet 14.1. pontja
A  földgázelosztó az  élet- és vagyonbiztonság, valamint a  gázszolgáltatás folyamatosságának veszélyeztetettsége esetén a  készülék vagy a  teljes felhasználási hely kizárásával a  gázszolgáltatást szüneteltetni köteles.

7. melléklet a 343/2017. (XI. 15.) Korm. rendelethez (2018. február 1.)

1. A Get. Vhr. 1. számú melléklet 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés készítése, átalakítása esetén kiviteli tervet kell készíteni, kivéve, ha a  gáz csatlakozóvezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról szóló miniszteri rendelet eltérően rendelkezik. (Megj.:Várhatóan ez lesz az új MBSZ-ben is az egyszerűsített készülékcsere) A kiviteli tervet a gázfogyasztó készülékcsere kivételével a földgázelosztó műszaki-biztonsági szempontból felülvizsgálja.”

2. A Get. Vhr. 1. számú melléklet 6.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
Az  elkészült gázszerelés ellenőrzését a  gázfogyasztó készülékcsere kivételével az  ingatlantulajdonos vagy megbízása alapján a kivitelező szerelési nyilatkozat benyújtásával kezdeményezi a földgázelosztónál, a gázfogyasztó készülékcsere esetén a tervezőnél. A gázfogyasztó készülékcsere estén a műszaki-biztonsági ellenőrzést a tervező végzi el.

3. A Get. Vhr. 1. számú melléklet 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
Az  ellenőrzést – a kezdeményezővel egyeztetett időpontban – a  szerelési nyilatkozat benyújtásától számított 8 munkanapon belül a  földgázelosztó lefolytatja. A kezdeményező gondoskodik arról, hogy a  kivitelező az  ellenőrzésnél jelen legyen. A  kivitelezőnek biztosítania kell az  ellenőrzés elvégzéséhez szükséges eszközöket és feltételeket. Az  ellenőrzés eredményéről jegyzőkönyvet kell készíteni, és annak egy példányát a kezdeményezőnek át kell adni. Készülékcsere esetén a  kiviteli tervet és a  tervezői műszaki biztonsági ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet a  kivitelező köteles a  földgázelosztónak az  ellenőrzést követő 2 munkanapon belül átadni. A  földgázelosztó a  kiviteli tervet és az  ellenőrzésről készült jegyzőkönyv egy példányát köteles megőrizni, valamint a  gáz csatlakozóvezetékek és fogyasztói vezeték 10 évenként esedékes, szivárgásellenőrzéssel végzendő gáztömörségi felülvizsgálatának időpontjáról és a felülvizsgálat eredményéről nyilvántartást vezetni.

4. A Get. Vhr. 1. számú melléklete a következő 6.9. ponttal egészül ki:
Készülékcsere gázszerelésének műszaki-biztonsági szempontú ellenőrzését olyan tervezőmérnök végezheti, aki a tevékenység végzésének időtartama alatt rendelkezik legalább évi 2 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítással. Több lakást vagy több nem lakás céljára szolgáló helyiséget magában foglaló ingatlant érintő készülékcsere gázszerelésének műszaki-biztonsági szempontú ellenőrzését olyan tervezőmérnök végezheti, aki a  tevékenység végzésének időtartama alatt rendelkezik legalább évi 5 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítással.

Módosítás dátuma: 2017. december 18. hétfő, 13:36