Hirdetés


Hirdetés

Új kormányrendelet a kéményseprésről PDF Nyomtatás E-mail

A Magyar Közlöny 69. számában megjelent a majd július 1-én hatályba lépő 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról

A rendelet szabályozza a kéményseprő szolgáltatást nyújtó szervezetek működtetésével, az eljárási rendjével kapcsolatos kötelező tevékenységeket. Nem tér ki magának a szolgáltatásnak a tartalmi feladataira.
Részletezi, hogy az élet és a vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén, mely esetekben kell a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátónak értesítenie a hatóságokat:

a) nem megfelelő tömörségű, használatban lévő égéstermék-elvezető,
b) a használatban lévő vagy tartalék égéstermék-elvezető nem megfelelő állékonysága,
c) a tüzelőberendezés működése közben az égéstermék öt percen túli tartós visszaáramlása,
d) a ki nem égethető, használatban lévő égéstermék-elvezető belső felületén lerakódott szurokréteg,

e) a  szilárd tüzelőanyaggal üzemeltethető tüzelőberendezéshez csatlakozó használatban lévő égéstermékelvezetőnél az  E–F tűzvédelmi osztályú – nád, szalma, fazsindely és egyéb éghető anyagú – tetőhéjalás esetén a szikrafogó hiánya,
f) a  B–F tűzvédelmi osztályba tartozó építményszerkezetet – a  falába beépítve – tartalmazó égéstermékelvezető használata,
g) a  jogszabály szerinti műszaki vizsgálat nélkül vagy a  műszaki vizsgálat során megállapított nem megfelelő minősítés ellenére működtetett égéstermék-elvezető használata,

h) a  nem megfelelően rögzített, tűzveszélyt jelentő, nem megfelelő anyagú vagy nem megfelelő tömörségű összekötő elem,
i) a tisztítóajtó, tisztítóidom nem megfelelő záródása, vagy
j) az égéstermék 1000 ppm-t meghaladó szénmonoxid tartalma

miatt, – az életet és a vagyonbiztonságot közvetlenül fenyegető – veszély észlelése esetén soron kívül, de legkésőbb három munkanapon belül, az  első fokú tűzvédelmi hatóságot, valamint gázfogyasztó készülék esetében a földgázelosztót.

Továbbá (egy nehezen értelmezhető szabály), ha a fentiek szerinti valamely esetben a  helyszínen nem kéményseprőmester jár el, az  értesítés szakmai indokoltságát (az élet és vagyonbiztonság közvetlen veszélyét jelentő hiba fennállását) az  ellenőrzést vagy vizsgálatot végző személy a  felette szakmai felügyeletet gyakorló, a  kéményseprő-ipari tevékenységet ellátónál foglalkoztatott kéményseprőmesterrel a helyszínről egyezteti. Az egyeztetés megtörténtét a Kstv. 2. § (8) bekezdése szerinti dokumentumban fel kell tüntetni. Az  értesítés elküldése előtt annak indokoltságát a  kéményseprőmester aláírásával igazolja. A kéményseprőmester aláírása nélkül az értesítés nem küldhető el.

E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a  kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet és a  nem rendszeres kéményseprő-ipari közszolgáltatás szabályairól és az  ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 511/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet.

Módosítás dátuma: 2016. augusztus 30. kedd, 07:55