Hirdetés


Hirdetés

MÉGSZ-javaslat a gázkonferencián PDF Nyomtatás E-mail

A Dunagáz Zrt. idén is a visegrádi Thermál Hotelben tartotta, április 16-17-én a hagyományos gázipari konferenciáját. Az elsőnapi plenáris ülésen Tajti Péter, a Földgázelosztói Együttműködési Fórum elnöke a gázipar aktuális kérdéseit foglalta össze, majd dr. Hegedűs Miklós, a GKI ügyvezetője tartott előadást „Az országos gázfelhasználás csökkenésének okai és várható tendenciái” címmel. Dr. Szilágyi Zsombor a szakmagyakorlási jogok és a továbbképzések követelményrendszerének változásairól számolt be. A nap délutáni szekcióülésének előadásai rendszerüzemeltetési kérdésekről szóltak.

A második napi szekcióülés témája a gázfelhasználás volt.

Érdekes perspektívát mutatott dr. Szunyog István (Miskolci Egyetem) előadása a biogázok háztartási gázberendezésekben történő alkalmazási feltételeiről. Szabados László őrnagy (Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség) a szén-monoxid-mérgezések kivizsgálásának kidolgozás alatt lévő új eljárásrendjéről számolt be. Stieber József (KÉOSZ) a szénmonoxid érzékelők alkalmazási követelményeit és a megbízhatóságukról szerzett tapasztalatokat ismertette.

A konferencia zárásaként meghirdetett interaktív beszélgetést 3 előadás alapozta meg.

Ezek: Kocsis Krisztián (FŐKÉTÜSZ) előadása „A kéménybekötött gázkészülékek éves felülvizsgálatának 2015-től alkalmazandó követelményrendszeréről”, Molnár Károly (Gázipari Műszaki Szakbizottság) beszámolója „Gázfelhasználói berendezések időszakos felülvizsgálatának tapasztalatairól” címmel, valamint Németh László (Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság) beszámolója „A 70 kW hőterhelésnél nagyobb gázfelhasználó technológiák éves ellenőrzéséről”.

Az interaktív beszélgetés felkért hozzászólói voltak: Csallóközi Zoltán (MMK), Versits Tamás (MGVE) és Gyárfás Attila (MÉGSZ).

A hozzászólások tovább árnyalták a vitaindító előadások által is részben említett problémákat, melyek elsősorban a gyakorlat és a jogrendszer közötti harmónia hiányából adódnak.

A MÉGSZ és az MGVE hozzászólója is hangsúlyozta, hogy a kéménybekötött készülékekkel kapcsolatos üzemeltetési és biztonságtechnikai kérdések kezelése elsőrendű fontosságú, de megoldás csakis a zárt égésterű készülékek fokozott elterjesztésének támogatása, vagy éppen kikényszerítése hozhat. A műszaki-biztonsági felülvizsgálatok új eljárásrendje még kialakulóban van, de ezzel is kérdéses, hogy a jelenlegi készülékállomány mellett időben sor kerülhet-e minden felhasználói rendszer felülvizsgálatára. A felszólalók lehetségesnek tartották a felülvizsgálatokba bevont rendszerek szűkítését, vagy egyes esetekben a felülvizsgálatok egyszerűsítését.

A MÉGSZ képviselője konkrét javaslatot tett a felülvizsgálói jogosultsági feltételek változtatására is. Javaslata szerint indokolt lenne különbséget tenni a jogosultak között, pl. aszerint, hogy a feladat kisebb, vagy nagyobb hőteljesítményű (pl. 140 kW alatti kisnyomású vagy 140 kW fölötti) kommunális berendezés, vagy technológiai rendeltetésű berendezés. Felmerült az is, hogy a nagyobb, vagy a technológiai rendszereket csak tervezői vagy szakértői jogosultsággal rendelkező felülvizsgálók ellenőrizhessenek.

Az előadások felkerültek a Dunagáz (www.dunagaz.hu) honlapjára is.

Gyárfás Attila ügyvezető elnök, MÉGSZ

Módosítás dátuma: 2014. május 29. csütörtök, 15:47