Hirdetés


Hirdetés

Érdekvédelmi beszámoló a MÉGSZ kibővített elnökségi ülésén PDF Nyomtatás E-mail

A balatonkenesei, kibővített elnökségi ülés egyik napirendje volt Gyárfás Attila ügyvezető elnöknek a szövetség 2013. évi érdekvédelmi tevékenységéről tartott beszámolója. Ennek összefoglalását tartalmazza az alábbi írás.

Az érdekvédelmi tevékenység súlypontjai 2013. év első nyolc hónapjában:

- közreműködés az új jogszabályok előkészítésében,
- közreműködés a hatályos jogszabályok módosításában,
- együttműködés fejlesztése a Magyar Építőanyagipari Szövetséggel.

Csaknem 2 éves előkészítő munka után 2013. júliusában lépett hatályba az építési termékek forgalmazási feltételeiről rendelkező 275/2013.(VII.16.) Kormány rendelet. Az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendeletének végrehajtását célzó Kormány rendelet előkészítésével a BM az ÉMI-t bízta meg. Az ÉMI által létrehozott munkabizottságok állították össze az EU-rendelet alapján meghatározott 35 termékkörbe sorolható termékek elvárt forgalmazási feltételeit.

Az összesen 6, épületgépészetet is érintő termékkörbe tartozó épületgépészeti termékek előírt műszaki feltételrendszerére vonatkozó javaslat kidolgozásában részt vettek a MÉGSZ Pártoló Tagjai, mint építési termékgyártók.

Megállapítható, hogy az építési termékek építménybe történő betervezése és beépítése feltételeinek és ezen belül a termék teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló új, nemzeti (CPR) rendelet lényegesen megengedőbb az eredeti célkitűzéseknél. Ugyanis nem ír elő teljesítmény szinteket, a gyártó által kiállítandó teljesítmény nyilatkozatban csupán meg kell adni a lényeges terméktulajdonságnak tartott termékjellemzőket. Ezek alapján a tervező felelőssége, hogy a gyártó által igazolt termékjellemzők alapján kiválassza felhasználási feltételeknek megfelelő terméket.

A MÉGSZ képviselőjeként, a Gázipari Műszaki Szakbizottság tagjaként aktívan részvettem a GMBSZ tervezett 3. módosításában, és az ennek alapján életbe léptetett, a gáz csatlakozó vezetékekre és felhasználó berendezésekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról szóló 11/2013.(III.13.) NGM rendelet műszaki tartalmának kidolgozásában. Sikerként könyvelhetjük el, hogy a tagságtól beérkezett korábbi észrevételeket kivétel nélkül sikerült elfogadtatni a Szakbizottsággal.

Az új gázipari Műszaki Szabályzat ezzel, a korábbi közzétételi forma helyett immár miniszteri rendelet, aminek alkalmazása és betartása kötelező. A rendeletnek erős legitimációt ad, hogy azt előzetesen az illetékes EU-bizottság is jóváhagyta, azaz EU-jogharmonizált.

A Gázipari Műszaki Szakbizottság ötéves megbízatásának, augusztus 31-i lejárta előtt még összeállított egy javaslatot már az új zabályzat módosítására is. Ez részben a megjelenése után tapasztalt értelmezési eltérések kiküszöbölését szolgálja, részben a jogi felülvizsgálatok során végzett többszöri átszerkesztés miatt szükségessé vált pontosításokat tartalmazza. A Szakbizottság javaslatot tett többek között arra is, hogy az egyszerűsített készülékcsere eljárás jogosultsági feltételei között szereplő mestervizsga ne legyen követelmény a közép- és a felsőfokú végzettségű gázszerelő számára. A Szakbizottság sem tartja indokoltnak ennek a sok érintett által kifogásolt feltételnek az előírását. A javaslat egyértelművé teszi a tervező felelősségét a konyhai gáztűzhelyek terének szellőztetési kérdésében is, azaz elkerülhetővé teszi a reteszelő mágnesszelep egyes területeken újabban megkövetelt beépítését a gáztűzhely elé.

A MÉGSZ saját nevében, majd az elosztói engedélyeseket tömörítő Földgázelosztói Együttműködési Fórummmal közösen is javaslatot tett a Nemzetgazdasági Minisztériumnak (NGM) a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználó berendezések kötelező műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012.(VII.20.) NGM rendelet végrehajthatóságát javító módosítására. A javaslatok elsősorban a felülvizsgálatok elvégeztetésének rendszeres ellenőrzését tartják kiemelten fontosnak, de bizonyos esetekben a továbbüzemelés feltételéül is szabnák a jegyzőkönyv bemutatását.
A módosítást elrendelő júliusi kormányhatározat után, az augusztusban közzétett rendelettervezetre a MÉGSZ megtette észrevételeit az NGM-nek. A felszólalásunkban felhívtuk a jogalkotó figyelmét néhány, szerintünk figyelmen kívül hagyott szempontra, amellyel megelőzhetők lennének az eltérő értelmezések.

A MÉGSZ tagjainak és az épületgépész szakma minden résztvevője érdekeinek érvényesítési lehetőségét látjuk a Magyar Építőanyagipari Szövetséggel (MÉASZ) való együttműködésünk fejlesztésében. A szakmagyakorlók gyakran állnak megoldhatatlan, vagy indokolatlanul szigorú feltételekkel megoldható feladatok előtt az építőipari és a gázipari jogszabályok ellentmondó rendelkezései miatt. A MÉASZ évek során kialakított jó kormányzati kapcsolatainak segítségével lehetőséget látunk a két ipari terület szabályozásának összehangolásában. Különösen fontosnak tartjuk ezen a területen az épületgépészeti termékeket forgalmazó Gyártói Tagozatunk tagjainak – azaz pártoló tagjaink – bevonását.

 

Gyárfás Attila

ügyvezető elnök

 

Módosítás dátuma: 2014. január 20. hétfő, 16:26