Hirdetés


Hirdetés

„Megkérdezzük a szakmát” PDF Nyomtatás E-mail

A Magyar Épületgépészek Szövetsége 2010 áprilisában azzal a célkitűzéssel kezdte meg kérdőíves felmérését az épületgépész szakmát érintő legfontosabb problémákról, hogy – a szakma véleményének megismerése által – a hatékonyabb érdekvédelmet szolgálja. A kérdőívek kitöltésére lehetőség nyílt egyrészt papíron (postai úton vagy faxon keresztül),  másrészt online, a szövetség honlapján (www.megsz.hu) a MEGKÉRDEZZÜK A SZAKMÁT címszó alatt.

2010. április-májusban az épületgépészeti szakma képviselői közül 416-an válaszolták meg a feltett kérdéseket. A résztvevők a szakmát érintő problémákat 26 állítás értékelése révén osztályozták (1-től 5-ig terjedő skálán).

A felmérés eredményeként, a kérdőíven szereplő problémák súlyosságát az egyes kérdésekre adott pontok számszerűsített átlagértéke jelzi.

A problémák átlag szerinti sorrendben

bb_0


A 26 problémát az alábbi diagramokon 3 szempont szerint csoportosítottuk. Az első ábrán szerepelnek azok a megállapítások, amelyek az ország általános társadalmi-, gazdasági helyzetével mutatnak szoros összefüggést, vagyis kezelésük alapvetően kormányzati feladat.  A második kategóriát alkotják azok a nehézségek, amelyek elsődlegesen a szakmát, az épületgépészeti vállalkozások működését befolyásolják döntően. A harmadik diagram tartalmazza a kínálati-keresleti piaccal összefüggésben álló problémákat.

A problémák 3 csoportra bontva

bb_1

bb_2

bb_3

A kérdőív második részében a válaszadóknak lehetősége nyílt arra, hogy megjelöljék az általuk legsúlyosabbnak ítélt 5 problémát. Ezek között az alábbi megállapítások szerepeltek a legnagyobb gyakorisággal:

  • kintlévőségek
  • nincs elég megfelelő képzettségű szakmunkás
  • végzettség és jogosultság nélküli munkavégzés az ágazatban
  • korrupció
  • alvállalkozóként kiszolgáltatottság a fővállalkozóknak
  • kedvezőtlen adójogszabályok
  • kiszámíthatatlan gazdasági környezet

Az elemzés eredményeként főbb következtetésünk az, hogy az ágazatban felmerülő legsúlyosabb nehézségek oka az ország gazdasági helyzete és kormányzati intézkedések minősége vagy hiánya. Ezeknél kevésbé súlyosak, de mindenképpen figyelemre méltóak és intézkedéseket kívánnak azok a problémák, amelyeknek a forrása a szakma vagy annak egy-egy csoportja.

2010. július 9.

 

Bozsó Béla ügyvezető, Magyar Épületgépészek Szövetsége

Módosítás dátuma: 2010. szeptember 22. szerda, 12:35