Hirdetés


Hirdetés

MÉGSZ levél a műszaki-biztonsági felülvizsgálatról az NGM-nek PDF Nyomtatás E-mail

Nemzetgazdasági Minisztérium

Nagy Ádám úr részére

 

Tárgy: A 19/2012.(VII.20.) NGM rendelet módosítása

 

Tisztelt Nagy Ádám Úr!

Az NGM honlapján közzétett módosítási tervezettel kapcsolatosan, a Magyar Épületgépészek Szövetségének Elnöksége nevében az alábbi észrevételeket teszem.

1. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy mint az épületgépészeti szakma legnagyobb létszámú és a felülvizsgálatok végzésében a leginkább érdekelt szervezetének korábban megfogalmazott javaslatait a tervezet gyakorlatilag nem vette figyelembe. (Ld. a Békési László úrnak címzett, május 5-én és a Szatmáry Kristóf államtitkár úrnak címzett, július 19-én kelt e-levelünket.)

2. A felülvizsgálatoknak a gázmérőcseréhez történő kapcsolása feltétlenül javítja a végrehajtás hatékonyságát, de a gyakoriság 10 évre történő meghosszabbítása a jelenlegi helyzetben elhamarkodottnak tűnik. Ezzel ugyanis a rendelet az első felülvizsgálatok teljes körű elvégzését – az eredeti 2016. év végéről – a 2023. évre kitolja. Az a tény, hogy az eddig szükségesnek tartott ötévenkénti ciklust a rendelet 10 évesre hosszabbítaná, a zárt égésterű, rendszeresen karbantartott készülékekkel üzemelő felhasználói berendezések esetében egyébként indokolt, elfogadható. A nyitott égésterű ("B" típusú) készülékekkel üzemelőknél azonban nem, a mérgezések balesetek ugyanis gyakorlatilag ezeken a fogyasztási helyeken történnek. Emellett a tervezet 1.§ a) és b) pontjának szétválasztását fölösleges szöveg-szaporításnak tartjuk.

3. A tervezet 1/A. § kiegészítése nem veszi figyelembe, hogy a műszaki-biztonsági felülvizsgálat tárgya nem csak maga a tüzelőberendezés, hanem a teljes felhasználói berendezés. A hivatkozott 63/2012. (XII.11.) BM rendelet szerint viszont a kéményseprő-ipari közszolgáltató nem vizsgálja felhasználói berendezés egészét, sőt a tüzelőberendezést is (2015-től kezdődően) csak az égési levegőellátás és az égéstermék elvezetés biztonsága tekintetében ellenőrzi. A 63/2012.(XII.11.) BM rendelet egyéb tekintetben sem harmonizál a gázfogyasztó készülékek forgalomba hozatalát szabályozó 22/1998.(IV.17.)IKIM és a felhasználó berendezések létesítését és üzemeltetését szabályozó 11/2013.(III.21.) NGM rendeletekkel, ami jogvitákat okozott eddig is.

4. Nem tartjuk elfogadhatónak, hogy a tervezet az első felülvizsgálat időpontját csak az 1981 előtt és az ismeretlen időpontban üzembehelyezett felhasználói berendezésekre határozza meg - eltolva 2014 évre. Az 1981-2013 közötti időszakban üzembehelyezettekre így csak a legközelebb esedékes mérőcsere alkalmával kerülhet sor, szélső esetben csak 2023-ban. Tehát elvileg előfordulhat, hogy egyes berendezéseket csak az üzembehelyezést követő 42 év után kell először felülvizsgálni. A hatásvizsgálat megállapítása szerint a berendezések túlnyomó része 1981előtt üzembehelyezett. Ez feltehetően téves, hiszen tapasztalataink szerint a fogyasztási helyek kisebb hányadán üzemelnek 30 évesnél régebbi készülékek. Megbecsülhetetlen azonban, hogy hány berendezés üzembehelyezésének időpontja "ismeretlen". Ismeretlennek tekinthetjük ugyanis a szabálytalanul, engedély nélkül (feketén) végzett készülékcseréket, szereléseket is. Kérdés, hogy ezek tulajdonosainak hányad része fogja jóhiszeműen december 31-ig kérni az engedélyesnél a felülvizsgálat elvégzését, majd a 2013. szeptember 30-ig feltárt hibákat 2014. év végéig kijavíttatni? Kérdés az is, ki fogja ennek elvégzését ellenőrizni? Csupán technikai kérdés ezek után, hogy az engedélyes kivel és milyen piaci feltételekkel  fogja elvégeztetni a felülvizsgálatot? Olyan megoldást kell találni, amivel a felülvizsgálatra  jogosult vállalkozók érdekeltek ennek az igen nagy felelősséggel járó munkának a vállalásában.

5. További kérdés a 3.§ - ban, a legalább négy önálló lakással rendelkező társasházakra vonatkozó megjegyzéssel kapcsolatban, hogy miként kell ezt értelmezni? Kisebb lakóegységeknél nem szükséges a felülvizsgálat, vagy ezekre nem vonatkozik a módosítás? A tervezet szövege egyértelműnek tűnik abból a szempontból, hogy az 1981. év előtt és az ismeretlen időpontban üzembehelyezett felhasználói berendezések felülvizsgálatát a földgázelosztó rendeli meg, a 1421/2013, (VII.10.) Kormány rendelettel összhangban,  nyilván a saját költségére. Nem egyértelmű azonban, hogy a tulajdonos a további, rendszeres felülvizsgálatokra vonatkozó igényét vajon szintén a földgázelosztónál kell, hasonló feltételek mellett bejelentenie.

Tisztelt Nagy Ádám Úr, reméljük, hogy a fenti – gyakorlati tapasztalatainkon – alapuló észrevételeinkkel segíteni tudjuk jogalkotási munkájukat.

 

Budapest, 2013. szeptember 4.

 

Gyárfás Attila

Ügyvezető elnök

Magyar Épületgépészek Szövetsége

 

Letölthető dokumentumok:

A nemzetgazdasági miniszter …./2013. (…….) NGM rendelet tervezete a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII.20.) NGM rendelet módosításáról

A Kormány 1421/2013. (VII.10) Korm.határozata a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos szükséges intézkedésekről

A Kormány 1616/2013. (IX. 5.) Korm.határozata a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos szükséges intézkedésekről

 

 

 

Módosítás dátuma: 2013. szeptember 30. hétfő, 12:29