Hirdetés


Hirdetés

Új kormányrendelet az építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről PDF Nyomtatás E-mail

Megjelent a Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

 

A rendelet hatálya az alábbiakra terjed ki:

- a településrendezési tervezési, az építészeti-műszaki tervezési, a településrendezési szakértői, az építésügyi műszaki szakértői, az  építési műszaki ellenőri, a  felelős műszaki vezetői és az  energetikai tanúsítói tevékenységre (a  továbbiakban együtt: szakmagyakorlási tevékenység), a  szakmagyakorlási tevékenységet folytatók körére, a  tevékenységük folytatásának részletes feltételeire, az  eljáró hatóság kijelölésére,

- a jogosultság megállapítására és a névjegyzék vezetésére vonatkozó előírásokra;

- a szakmagyakorlási tevékenységre vonatkozó szerződések tartalmi követelményeire, a  szerződést biztosító mellékkötelezettségre és a szerződés teljesítésére vonatkozó szabályokra;

- a szakmagyakorlási tevékenységet folytatókra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokra;

- az építmények építészeti-műszaki tervezése során végezhető feladatok körére, valamint az  építészeti-műszaki tervezési tevékenység ellátásáért felszámítható tervezési díj tartalmára,

- és a fentiekkel kapcsolatos egyéb kérdések szabályozására.

A rendelet külön foglalkozik az engedélyhez kötött szakmagyakorlási tevékenységek között:

- a gáz- és olajipari építmények tervezési szakterülettel,

- az energiaellátási építmények tervezési szakterületen hőenergetikai építmények tervezési, a villamosenergetikai építmények tervezési, a megújuló energia pítmények és az atomenergia építmények tervezési részszakterületeivel.

A rendelet tartalmazza a bejelentéshez kötött szakmagyakorlási tevékenységek (tervezés, szakértés, ellenőrzés, felelős műszaki vezetés, energetikai tanúsítás) felsorolását és a tevékenység végzésének feltételeit, eljárási szabályait, valamint a jogosultságot megállapító és a névjegyzéket vezető szerv kijelölését és illetékességét, a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezésének feltételeit.

A rendelet szabályozza a szakmagyakorláshoz esetenként szükséges továbbképzések rendjét.

A rendelet egyes fejezeti 2013. augusztus 1-én, a további részek 2014. január 1-én lépnek hatályba.

A rendelet hatálybalépésével hatályát vesztik az alábbi rendeletek:

a 103/2006, a 104/2006, a 244/2006 és a 192/2009 Kormány rendelet.

 

A kormányrendelet letöltése

 

Gyárfás Attila

 

 

Módosítás dátuma: 2013. július 15. hétfő, 17:31