Hirdetés


Hirdetés

Gázkészülékcsere előzetes terv és engedély nélkül? PDF Nyomtatás E-mail

Hosszú ideje megoldatlan probléma, hogy főleg a háztartási fogyasztók területén nagyon sok készülékcserét végeznek terv és műszaki felülvizsgálat nélkül, gyakran jogosultsággal nem rendelkező szerelők is.

Az így elvégzett munkák amellett, hogy szabálytalanok, sokszor szakszerűtlenek is, veszélyeztetve ezzel az üzemeltető és környezete biztonságát, és nem utolsó szempontként rontja a gázfelhasználás megítélését.

Az ilyen „feketén" szerelők az előírt feltételek figyelmen hagyása miatt jóval alacsonyabb áron tudnak vállalkozni, és ami talán még fontosabb, gyorsabbak. Megtakarítják a tervezés, az engedélyezés és az egyéb vizsgálatok költségét és idejét is.

A MÉGSZ kezdeményezte a Gázipari Műszaki Szakbizottságban, hogy a Bizottság tűzze napirendre ezt a kérdést, mert a készülő, 11/2004. GKM helyébe lépő új végrehajtási rendelet jó alkalom lehet a probléma legalább részbeni megoldására. A törvényi szintű megoldáshoz sajnos a 2008. évi Gáztörvény módosítására is szükség van. Erre az egyébként is tervezett más módosításokkal együtt remélhetőleg rövid időn belül sor kerülhet.

A kezdeményezés alapja a 41.Gázkonferencián elhangzott két előadás, ami alapján a gázelosztói engedélyesek jelenlévő képviselőinek körében végzett gyors felmérésünk azt mutatta, hogy az alábbi módon megszüntethető lenne a megbízható gázszerelők versenyhátránya, vagyis csökkenthető lenne a szabálytalan, esetenként veszélyes szerelések száma.

1. Az elosztói engedélyesek műszaki felülvizsgálati munkájuk során szerzett tapasztalatok értékelésével megkülönböztetik a szolgáltatási területükön megbízhatóan, szakmailag kifogástalanul dolgozó gázszerelőket. (A „minőségbiztosítás" egyik kritériuma.) Ezekkel a szerelőkkel szerződést kötnek, ami meghatározott munkák esetében fölhatalmazná őket az „önellenőrzésre", azaz az engedélyes meghatalmazottjaként a saját munkájuk „átvételére".

2. A fentiek szerint „minősített" gázszerelők az önellenőrzéssel engedélyezett szerelési-kivitelezési (pl. készülékcsere) munkákat elvégezhetik a saját felelősségükre, gázterv és ennek megfelelően tervfelülvizsgálat nélkül, azzal a feltétellel, hogy az elvégzett munkáról előírt részletességű szerelési nyilatkozatot állítanak ki, amit pl. 3 napon belül átadnak az illetékes elosztói engedélyesnek. (Országosan egységesített szerelési nyilatkozatot kell készíteni, amiből a szerelő számára is világos, mi mindenért kell neki felelősséget vállalnia.)
3. Az így elvégzett és bizonylatolt munkákat az engedélyes saját belátása szerint, szúrópróba szerűen ellenőrzi. (Ha az ellenőrzés hiányosságot, hibát tár fel, a szerelővel kötött szerződést felmondja, aki így elveszti a pozitív megkülönböztetéssel kapott piaci versenyelőnyét.) A nem minősített szerelők továbbra is a jelenlegi feltételek mellett dolgozhatnak.
4. Első lépésként, a fentiek keretében végezhető tevékenységeket javasoljuk korlátozni a 20 m3/ó alatti, legfeljebb kisebb áthelyezéssel járó készülékcserékre, de azzal a kiegészítéssel, hogy az eredetileg a 111/2003. Kormány rendelet és a GMBSZ szerint engedélyezett nem tervköteles cseréken túl, kizárólag zárt tűzterű, C-típusú gázkészülékek építhetők be ily módon. Az égéstermék elvezetés megvalósítási módját a szerelési nyilatkozat tartalmazza. A C1X, C2X, C3X, C4X, C5X, C7X, C8X és a C9X kivitelek esetében a szerelő nyilatkozik, hogy az égéstermék elvezetés és a levegő hozzávezetés rendszerét a készülékgyártó vonatkozó tervezési és szerelési utasításainak figyelembevételével vitelezte ki. A C4X, C6X, C7X és a C8X kivitelek esetében ezen kívül a szerelő az üzembe helyezés előtt köteles beszerezni a kéményseprő (Közszolgáltató? Hatékonyabbnak tűnne piaci szolgáltatás igénybevétele.) méretezésen alapuló szakvéleményét is.
5. A szerelési nyilatkozathoz mellékelni kell az üzembehelyezési jegyzőkönyvet is (más jogosultság!), mert ezzel a készülékgyártó képviselőjének részvétele lehet a garancia azokban a készülék specifikus kérdésekben, amelyekben a gázszerelő esetleg nem illetékes. Ideális esetben a szerelő maga is rendelkezhet a szóban forgó készülék üzembe helyezéséhez szükséges jogosultsággal.

6. Ugyancsak célszerű lenne előírni az üzembe helyezéssel együtt, a Gáztörvény által előírt, a csatlakozó vezetékre és a teljes felhasználói berendezésre kiterjedő, időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatot is. Ez jelenthetne egy teljes körű legitimációt úgy a fogyasztó, mint az engedélyes számára.
7. Az időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatok nyilvántartása a jelenlegi rendszerben megoldatlan. Jelentősen elősegítené a felülvizsgálatok elvégeztetésének kényszerítését, ha az elvégzett vizsgálatokat az MKEH Területi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága nyilvántartaná. A nyilvános nyilvántartásból az elosztói engedélyes mindenkor tájékozódhatna a fogyasztási hely feltételezhető biztonságáról és bármilyen újabb hozzájárulás vagy mérőcsere, hitelesítés stb. kiadása előtt felszólíthatná a fogyasztót a vizsgálat elvégeztetésére.

8. A 11/2004. GKM rendelet folyamatban lévő módosításában szükséges szerepeltetni a fenti, új eljárási lehetőséget, azaz az elosztói engedélyes felhatalmazását megkülönböztetett és egyébként a más rendeletek által előírt jogosultsággal rendelkező szerelők megbízására. A megbízás egyéb feltételeit határozzák meg maguk az engedélyesek. A műszaki feltételek meghatározását viszont a Gázipari Műszaki Szakbizottságra kell bízni.

2010. január 8. Gyárfás Attila elnöki tanácsadó