Hirdetés


Hirdetés

GMBSZ PDF Nyomtatás E-mail

Részletes információk az új gázipari szabályozásról

2020. március 13-a óta új gázipari szabályozás van érvényben. A korábbi 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet hatályát vesztette és új rendeletek léptek hatályba.

1/2020. (I. 13.) Korm. rendelet a gáz csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről, amely kiterjed az éghető gázok szolgáltatásában alkalmazott csatlakozó és telephelyi vezetékek, felhasználói berendezések műszaki biztonságára és hatósági felügyeletére, valamint ezek tervezőire, kivitelezőire, tulajdonosaira, üzemeltetőire, és felhasználóira.

3/2020. (I. 13.) ITM rendelet a csatlakozó vezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról, amelynek 1. sz. melléklete tartalmazza a gáz csatlakozó vezetékekre, felhasználói berendezésekre és telephelyi vezetékekre, míg a 2. sz. melléklete az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági előírásokat.

Tekintve, hogy a fenti rendeletek a korábbiaktól eltérően csak az un. normatív szövegeket tartalmazzák, a Gázipari Műszaki Szakbizottság a leíró jellegű kiegészítéseket, Szakági Műszaki Előírások (SZME-G) címmel az ITM honlapján elérhetően tette közzé. Az ebben található műszaki megoldások megfelelnek a rendelet által megkövetelt egyenértékű műszaki-biztonsági szintnek. Alkalmazásuk nem kötelező, de ha a tervező, a rendelet által biztosított tervezői szabadság körében ezeket választja, akkor nem kell bizonyítania az egyenértékűséget.
( A megadott honlapon letölthetők a korábbi szabályzatok is, tekintettel arra, hogy gyakran kell vizsgálni a felhasználói berendezés létesítéskori állapottól való eltérését.)

A szabályozás alapját a 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról(ld. a 88. és a 89. §), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/426 rendelete a gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezésekről (GAR), a Gázkészülék rendelet képezi.

A rendeletek alkalmazásával kapcsolatos kérdéseket tárgyalja Gyárfás Attilának a MÉGSZ márciusi Szakági Konferenciáján elhangzott előadása, amely meghallgatható itt , valamint az Épületgépész szaklap 2020/1 (március) számában megjelent, MBSZ újratöltve című írás itt

A kéményseprőkkel fennálló értelmezési eltéréseket mutatják be az Épületgépész szaklap 2020/2. (május) számában közzétett cikkek, melyeknek szerzői Murányi Sándor a MÉGSZ elnökség tagja, Blazsovszky László a Gázipari Műszaki Szakbizottság elnöke és Fazakas Miklós a Gázkészülékek Nemzeti Szabványosító Műszaki Bizottság elnöke. A lapszám elérhető itt .

Felhívjuk olvasóink figyelmét a www.gmbsz.hu oldalra. Ez egy teljesen független, önerőből fenntartott információforrás, amely már 14 éve áll a szakma rendelkezésére. Itt megtalálható az érvényes GMBSZ és a megjelent Szakági Műszaki Előírás összefésülése, és így létrejött az előző GMBSZ- hez hasonló egységes dokumentum. Eltérő színnel, de a pontos hivatkozási helyekre került integrálásra a rendeletbe a Szakági Műszaki Leírás.2020. 05. 19.

 


Módosítás dátuma: 2021. május 11. kedd, 09:54