Módosították a földgázfelhasználásról szóló törvényt – mi várható ennek kapcsán? Nyomtatás

A napokban módosították a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényt (GET), de a további részletesebb jogszabályi változásokat a 11/2013. NGM rendelet (MBSZ) módosítása fogja tartalmazni. Mi változott és mi várható még, mit szorgalmaznak a szakmai érdekvédők – Gyárfás Attila, a MÉGSZ ügyvezető elnöke ezt a kérdéskört járja körül.

A szeptemberben, országgyűlési képviselők által benyújtott és 2018. január 1-én hatályba lépő törvénymódosítás tovább egyszerűsítheti gázfelhasználó berendezések átalakítását, ezen belül a készülékcsere elvégzésének folyamatát. A javaslattal összefüggésben hatályát veszti a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet is, de a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartása, a gáztörvény hatálya alatt a továbbiakban is az ingatlan tulajdonosának kötelessége marad. Ennek megfelelően köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről.

A tervezett változás ellen az utóbbi hetekben hallható és olvasható tiltakozások csak annyiban lehetnek jogosak, hogy az előkészítési munkák egyes fázisai nem kellően összehangoltak, aminek eredményeképpen a részletes szabályozás csak a módosított törvény várható hatályba lépése után fog megjelenni. A tiltakozások tartalma és formája nagyrészt a hatályos szabályozás nem kellő ismeretére és a javaslat téves értelmezésére utal. Alapvető hiba, hogy összekeverik a műszaki-biztonsági ellenőrzés és a műszaki-biztonsági felülvizsgálat fogalmát.

Tény, hogy a műszaki-biztonsági felülvizsgálatok végzését szabályozó 19/2012. NGM rendelet a tervek szerint megszűnik, de a törvény ezzel egyidejűleg a csatlakozó és fogyasztói vezetékek (tömörségi) felülvizsgálatát, szivárgásellenőrzéssel továbbra is a földgázelosztók kötelezettségévé teszi, egyetemes szolgáltatásra jogosultak (döntően a lakossági fogyasztók) esetében ingyenes szolgáltatás formájában. Kiszervezhető tevékenységként az arra jogosultsággal rendelkező gázszerelő a továbbiakban is végezheti ezeket a tevékenységeket. (Nyitott kérdés, hogy csak az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználói körben, vagy valamennyi felhasználási helyet érintően.)

A változtatás indoka elsősorban az, hogy a 19/2012. NGM rendelet nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Semmi garancia nincs ugyanis arra, hogy a felülvizsgálat időpontjában biztonságosan üzemelő rendszer további 10 éven keresztül változatlanul biztonságos marad. Emellett a felhasználók igen kis hányada rendelte meg az egyébként számára kötelezően előírt felülvizsgálatot, még azután sem, amikor az számukra ingyenessé vált. Ez utóbbi miatt nem tekinthető hitelesnek az az aggály, hogy a felülvizsgáló jogosultsággal is rendelkező gázszerelők elveszítik megélhetésük forrását.

Mindezekkel kapcsolatban a MÉGSZ elnöksége továbbra is nagyon fontosnak tartja a gázfogyasztó készülékek rendszeres karbantartását, fontosságának kihangsúlyozását, törekszik arra, hogy a felhasználók ismerjék meg ezt az elsősorban az ő érdekeiket szolgáló kötelezettségüket, ennek elmaradása pedig szankcionálható legyen. A műszaki biztonságot és vele az energiahatékonyságot ugyanis jobban szolgálja az egyébként is kötelező, szakszerűen elvégzett rendszeres karbantartás.

A törvénymódosító javaslat legfontosabb újdonsága, hogy kiterjeszti a készülékcserékre vonatkozó egyszerűsítési lehetőségeket. A jelenleg csak tervköteles eljárás keretében végezhető készülékcserék, a javaslat elfogadása után, bizonyos feltételek fennállása esetében, a földgázelosztó tervfelülvizsgálata nélkül elvégezhetők lesznek, de a kivitelezés minőségét és szakszerűségét (műszaki-biztonsági ellenőrzés!) ilyenkor maga a tervező köteles ellenőrizni. Jelentősen megnő tehát a tervező felelőssége, viszont az átalakítás gyorsabban, rugalmasabban elvégezhető. Ez tehermentesíti a gázszolgáltatókat, de elsősorban a felhasználónak jelent előnyt.

A MÉGSZ, mint a Gázipari Műszaki Szakbizottság tagja, arra törekszik, hogy a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 6. § alatt szabályozott „meglévő gázfogyasztó készülék cseréje egyszerűsített eljárással”  lehetősége változatlanul biztosított legyen, és a törvény módosításában nevesített „készülékcsere” alatt a már szabályozott „meglévő gázfogyasztó készülék cseréje egyszerűsített eljárással” biztosított legyen. Ezen túl  további egyszerűsítési lehetőségeket is biztosítson a végrehajtására  irányuló miniszteri rendelet módosításával. A Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozata és Épületgépészeti Tagozata a fentiekkel kapcsolatos közös javaslatát a Nemzetgazdasági Minisztérium részére 2017. 10. 27. keltezéssel már benyújtotta.

2017. november 12.

Gyárfás Attila ügyvezető elnök
Magyar Épületgépészek Szövetsége

Módosítás dátuma: 2017. december 14. csütörtök, 17:08