Hatályba lépett az új kémény(seprő) szabvány Nyomtatás

Az „Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és ellenőrzése” című, MSZ 845:2010 jelű új magyar nemzeti szabvány a címétől eltérően nem csak az égéstermék-elvezetők tervezésével, kivitelezésével és ellenőrzésével foglalkozik, hanem a tüzelőberendezések elhelyezési kérdéseivel és azok levegőellátásával is.

Ez a kiterjesztett hatály a szilárd fűtőanyagokat tüzelő és az olajtüzelő berendezések esetében hiánypótlónak is tekinthető, mivel ezek telepítésének és üzememeltetésének egyes feltételeit jelenleg nem teljes körűen szabályozza a 27/1996. BM rendelet és az Országos Tűzrendészeti Szabályzat.

Más a helyzet a gázfogyasztó berendezések tekintetében, ugyanis ezekre vonatkozóan érvényben vannak EU-harmonizált szabványok és különböző szakági rendeletek, szabályozások, amiket egy nemzeti szabvánnyal nem lehet fölülírni.

A gázfogyasztó berendezések létesítését és üzemeltetését a hatályos Gáztörvény és annak végrehajtási rendeletei értelmében a Gázipari Műszaki-biztonsági Szabályzat (GMBSZ) szabályozza. A 19/20069 Kormány rendelet előírja, hogy a gázelosztói engedélyes a GMBSZ előírásainak megfelelően köteles ellenőrizni a gázfogyasztó berendezések kiviteli terveit, majd a jóváhagyott terv alapján kivitelezett létesítményt is. Üzembe helyezni kizárólag a GMBSZ-nek megfelelően kivitelezett létesítményt szabad, benne a 22/1998 IKIM rendelet szerinti kialakítású gázkészülékkel.

Az EU direktívák alapján kiadott MSZ CEN/TR 1749 szabvány írja elő a gázkészülékkel együtt tanúsított égéstermék elvezető és égési levegő ellátó rendszerek lehetséges változatait. A független, EU-előírások alapján feljogosított tanúsító intézetek által dokumentált tanúsító iratban igazolt kialakítású létesítés esetében, a gázkészülékkel együtt tanúsított égéstermék elvezető berendezés a gázkészülék részének tekintendő. Ami azt is jelenti, hogy ezek szerelését, üzembe helyezését és ellenőrzését kizárólag a gázkészülék szerelésére és üzembe helyezésére feljogosított szakember végezheti. A jogosultság megszerzésének feltételeit a 30/2009 NFGM rendelet szabályozza.

A fentiek alapján az új MSZ 845 szabvány nem tartalmazhatna olyan előírásokat, ami a gázfogyasztó berendezésekre vonatkozik és eltér a fent hivatkozott rendeletek, szabályzatok bármelyikétől. A szabvány azonban tartalmaz ilyeneket, elsősorban a gázkészülékek égéstermék-elvezetőinek kialakításával, valamint a gázkészülékek ellenőrzésével és karbantartásával kapcsolatosan. A gázkészülékek ellenőrzését kéményseprő szakemberek csak akkor végezhetik, ha rendelkeznek a gázkészülékek üzembe helyezéséhez, karbantartásához szükséges jogosultsággal. Erről nem tesz említést a szabvány.

A rendeletek értelmében a kéményseprő közszolgáltató csak olyan gázfogyasztó berendezések égéstermék-elvezetőinek esetében illetékes a szabvány szerinti ellenőrzések végzésére, ahol az égéstermék elvezető részben vagy teljes egészében nem a gázkészülékkel együtt tanúsított.

 

Gyárfás Attila

elnöki tanácsadó

MÉGSZ