PDF Nyomtatás E-mail

Alapító okirat

A Meszlényi Zoltán Emlékalap Szabályzata

Az emlékalap létesítője a Magyar Épületgépészek Szövetsége a tagok felajánlásai nyomán.

Az emlékalap célja: Meszlényi Zoltán munkássága és emléke ápolásának valamint az általa képviselt szakmai szellemiség képviseletének és továbbépítésének pénzügyi támogatása. Ennek keretében az alap támogathatja többek között a Meszlényi Zoltán nevét viselő kitüntetésekkel kapcsolatos költségek kiegyenlítését és más, Meszlényi Zoltán munkásságához méltó, ahhoz szorosan kötődő, szakmai szellemiségét tükröző szakmai kezdeményezéseket. Az emlékalapból nem csak a MÉGSZ-en belüli ilyen tevékenység támogatható, hanem külső kezdeményezések is.

Az emlékalapba pénzügyi adományt adhat minden épületgépész kolléga továbbá Meszlényi Zoltán ismerője, barátja. Az adományozók nevét, ellenkező kérés hiányában, a MÉGSZ nyilvántartja és éves rendes közgyűlésén nyilvánosságra hozza.

Az emlékalap támogatási döntéseinek meghozására és az alap pénzeinek évközi ellenőrzésére a MÉGSZ elnöksége jogosult. Az ügyvezető köteles elkülönítve nyilvántartani és naprakész kimutatásban vezetni az alap pénzügyeit. Az emlékalap éves támogatási és pénzügyi jelentését az éves rendes közgyűlésen kell bemutatni.

A szabályzatot a MÉGSZ közzéteszi a tagság és a szakma számára.

Határozathozatal: a MÉGSZ elnökségi ülésén 2008. június 11-én, Biatorbágyon.

Golyán László elnök                                      Bozsó Béla ügyvezető