Nem értünk egyet a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.-vel Nyomtatás

Megint egy FŐGÁZ kezdeményezés, ami joggal kelt felháborodást a tervezők körében. A cég közleményében (lásd itt) hivatkozott 4/2002.(II.20.) SZCSM-EüM rendelet ugyanis kifejezetten építőipari munkákra vonatkozik, semmi esetre sem gázszerelésre. A 19/2009.(I.30.) Kormányrendelet, 1. sz. melléklete (Földgázelosztási szabályzat) értelmében az elosztói engedélyesek feladata a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználó berendezések terveinek ellenőrzése, de kizárólag műszaki-biztonsági szempontból. Az adott munkaterületre vonatkozó munkavédelmi követelményekre a tervező köteles utalni a tervben, betartásuk a kivitelező felelőssége.

A MÉGSZ álláspontja szerint - melyet hivatalos levélben is megküldtünk a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft-nek - az intézkedésének jogalapja nincs, csak a bürokráciát növeli, és vele együtt a tervezés költségeit. A kft. válaszlevelében arra hivatkozással, hogy a gázszerelés is építési tevékenység, általános érvényűnek tekinti a munkavédelmi koordinátor igénybevételének kötelezettségét, ráadásul a tervezés és a kivitelezési szakaszban egyaránt.
A MÉGSZ azonban továbbra is fenntartja véleményét, különös tekintettel az alábbiakra:

  1. A rendelet szellemét és tartalmát tekintve elsősorban építőipari munkákra vonatkozik.
    (Az 1. sz. melléklet felsorolása nem tartalmaz gázszerelést, a 2. sz. mellékletben felsorolt tevékenységek pedig kifejezetten a biztonságra fokozott veszélyt jelentő munkahelyeket és körülményeket nevesítenek.)
  2. Ha a rendelet egyáltalán kiterjeszthető lenne gázszerelésre, akkor is elsősorban olyan új rendszer létesítésénél lehetne indokolt, ahol a rendeletben is meghatározott feltételek fönnállnak.
    5.§

    a)az építőipari kivitelezési tevékenység időtartama előreláthatóan meghaladja a 30 munkanapot és egyidejűleg ott több mint 20 fő munkavállaló végez munkát;

    b) a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot.

A döntés visszavonását továbbra is szorgalmazni fogjuk.

Gyárfás Attila ügyvezető elnök, MÉGSZ

Módosítás dátuma: 2016. április 26. kedd, 16:26