BUILD UP Skills Hungary zárókonferencia 2013. május 13. Nyomtatás

Build Up Skills logo RAJZOLT GORBE CMYK

Az Intelligens Energia - Európa program finanszírozásával megvalósuló BUILD UP Skills kezdeményezés keretében - 30 európai országban 18 hónapon át párhuzamosan - futó projektek közös célja az energia hatékonyság és a megújuló energia témakör beemelése, készség szinten az építőiparban dolgozó szakképzett munkaerő folyamatos képzési rendszerébe. A program lehetővé teszi nemzeti intézkedési tervek kidolgozását, melyek átfogó képzési és tanúsítási rendszerek létrehozását, illetve a már meglévőek fejlesztését kívánják elérni.


A BUILD UP Skills Hungary (BUSH) projekt harmadik és egyben záró konferenciáján bemutatásra kerül a projekt konzorcium által 218 kérdőíves megkérdezés, 30 mélyinterjú, 3 szakmai kerekasztal, 2 konferencia és számos bilaterális megbeszélés eredményeként összeállított Útiterv, mely az építőipari képzések fejlesztése érdekében fogalmaz meg közel harminc intézkedési javaslatot mind az építőipari, (azaz keresleti) mind pedig az oktatási, képzési, (azaz a kínálati) oldal igényeit figyelembe véve.


A projekt keretében korábban elkészült, a BUSH első konferenciáján 2012 októberében bemutatott és a szakma által érdeklődéssel fogadott „Helyzetértékelő tanulmány a magyar épületenergiahatékonysággal és megújuló energia használattal kapcsolatos képzési adottságokról és igényekről" című tanulmányban megfogalmazott hiányosságok kezelésére és a dokumentum eredményeire épít a most elkészült Útiterv. Az Útiterv az Európai Unió által 2020-ra kitűzött energiahatékonysági és megújuló energia felhasználás növelésére irányuló céljainak megvalósulását kívánja támogatni az építőipar területén. A BUSH konzorcium olyan képzési programok megvalósulását látja szükségesnek, melyek többek között középfokú végzettséggel rendelkező szakemberek szakmai felkészültségét folyamatos, magas színvonalú, rugalmas továbbképzés keretében tudja biztosítani. Ezáltal érhető el, hogy a különböző építőipari szakmákban tevékenykedők készségei és felkészültsége összhangban legyenek a piaci, technológiai változásokkal és a szigorodó épületenergetikai követelményekkel.


A konferencia számos érdekességet kínál a résztvevők számára, hiszen a magyar Útiterv mellett a román ROBUST projekt és a szlovén BUILD UP Skills projekt konzorciuma is bemutatja, hogy milyen javaslatokat fogalmaztak meg saját Útiterveikben. A dokumentumokban szereplő intézkedési javaslatok gyakorlati megvalósításáról és a BUILD UP Skills kezdeményezés következő, második lépcsőjéről is szó lesz az eseményen. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tájékoztatást ad Magyarország energiastratégiai irányairól a BUSH projekt témáihoz kapcsolódóan.


Egy kerekasztal megbeszélés keretében pedig bemutatásra és megvitatásra kerülnek az Európai Unióban már megvalósítás alatt levő, a megújuló energia felhasználáshoz kapcsolódó képzési programok. A képzési programok tartalma, az elméleti és gyakorlati képzési arányok, illetve a megszerezhető képesítések kerülnek terítékre a megbeszélés során.

Konferenciaprogram

Konferencia meghívó

A 2013 májusában záródó BUSH projekt konzorciumát az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. vezeti és a magas szakmai színvonalat a partnerként résztvevő Nemzeti Munkaügyi Hivatal, a Magyar Építőanyagipari Szövetség, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Magyar Épületgépészek Szövetsége biztosítja.


A projekt konzorcium ezúton is szeretné megköszönni a BUSH platform tagjainak, a szakmai szervezeteknek és a szakminisztériumok illetékeseinek segítőkészségét és áldozatos munkáját, melyet a projekt megvalósítása során nyújtottak!

A projekt eredményei és a konzorcium által szervezett események részletei a folyamatosan frissülő www.bush.hu honlapon érhetőek el.

A kezdeményezésben résztvevő összes nemzeti projekt előrehaladása a www.buildupskills.eu angol nyelvű honlapon követhető nyomon.

Módosítás dátuma: 2013. május 07. kedd, 13:11