Közgyűlés, konferencia, Meszlényi-díjak az idei MÉGSZ-hétvégén Nyomtatás

A hétvégén került sor a „Fordulatra vár a magyar épületgépész szakma” szakmai közéleti konferenciára, a közgyűlés döntött arról, hogy a MÉGSZ lépjen be a Magyar Építőanyagipari Szövetségbe és megalakult a szövetség Gyártói és Márkaképviselői Tagozata.

A konferencián az alaphangot Bozsó Béla ügyvezető előadása adta meg, aki a szakma „érzelmi állapotát jellemezte” majd ennek okait és a kivezető utakat próbálta meg feltérképezni.

Golyán László elnök „Az épületgépészeti szakma értéklánca, a szakmaképlet és a szakma egyeztetési rendszere” című előadásában az épületgépészeti szakmai csoportok horizontális piaci együttműködési rendszerét valamint a MÉGSZ által javasolt szakmai egyeztetési rendszert mutatta be.

Az elnök előadását a szövetség korábbi állásfoglalásainak gondolatiságára építette. Ezeknek egyik alaptétele, hogy a szakma célja a létesítés, a társadalmi értékcserében való hasznos és eredményes részvétel. A szakma egységes rendszert képez ezért a belső együttműködés nélkül nem működő- és fejlődőképes a szakma piaci felületén működő több ezer tervező és kivitelező – vagyis a létesítést végző – vállalkozás. A létesítés során a piacon az értéklánc többi szereplőjének – képzők, gyártók, kereskedők – teljesítménye a tervező, kivitelező vállalkozások teljesítményén keresztül jelenik meg. Ez a két szakmai csoport a szakma jelentős értékét és lehetőségét hordozza magában, ezért érdekvédelmük kiemelten fontos feladat.

konfterem_totlweb

 

Szakmai Egyeztetési Rendszer

A szövetség elnöksége szintén egy korábbi állásfoglalásában mondta ki, hogy nincs olyan szervezet, amely egyedül és teljesen legitim módon tudja az épületgépész szakmát képviselni. A szakma sikere az érdekvédelem sikerétől nagyban függ, az érdekvédelemhez viszont működőképes egyeztetési rendszer kell. Erre megoldás lehet a MÉGSZ elnöksége által 2010 januárjában kidolgozott Szakmai Egyeztetési Rendszer (SZER), amelyben tematikus testületek elemzik és vitatják meg a szakmai részterületek problémáit, majd továbbítják indítványaikat a szakmai szervezetek képviselőiből álló Magyar Épületgépészeti Egyeztető Testületnek (MÉT). Ez a testület teljes súlyával támogathatná a kormányzati szervezetek felé továbbított javaslatokat, de foglalkozna a szakma átfogó problémáinak elemzésével és megoldások kezdeményezésével is.

Nyitottak vagyunk az együttműködésre, és ha lesz jobb együttműködési rendszer, annak elfogadására. Az alapelveink azonban fontosak: nyilvános, demokratikus, megegyezésre törekvő, egyenrangú felek által alkotott és működtetett rendszert tartunk jónak, jövőbe mutatónak – zárta előadását Golyán László elnök.

MEGSZ_eves_kozgyules5web

 

Összefogás az építőanyag-iparban

A Magyar Építőanyagipari Szövetség (MÉASZ) célja, hogy részt vegyen a közpolitika alakításában, ugyanis a civil szervezeteknek helyet kell adni az ország ügyeinek irányításában – mondta előadásában Széman György, a MÉASZ elnöke. Mint kifejtette, két ével ezelőtt a gazdasági válság felszínre hozta, hogy a MÉASZ-nak saját magának kell olyan programokat alkotni, amelyeket a döntéshozók figyelembe vesznek.

A szakma szereplői közötti párbeszéd eredményét akarjuk a kormányzati döntéshozók felé kommunikálni. Fontos témáink az otthonteremtés, a lakáspolitika, a jogszabályalkotás – mondta Széman György és hozzá tette – fontos, hogy az építőipari szakma hosszú távra határozza meg magát.

MGSZ_htvge_006web

 

Irányzatok az oktatásban

Rácz László, a MÉGSZ oktatási tagozatának vezetője a szakképző iskolák és tanárok gondjaival ismertette meg a hallgatóságot. Egyetértett abban, hogy nincs megfelelő gyakorlati képzés, hiányosak a szakmai alapismeretek és a tanulók munkához való hozzáállását is indokoltan kritizálják a munkáltatók. A szakiskolák csak részben és késve tudják követni a piaci változásokat és a szakképzési reformokat. A szülők általában magasabb szintű iskolázottságot képzelnek el a gyerekeknek, ez az egyik alapvető oka a jelentős szakemberhiánynak. Nagyon kevés a fiatal, jól képzett oktató, kevés a gyakorlati oktató.

Hogyan tovább az épületgépészeti felsőoktatásban? címmel dr. prof. Barótfi István, a Szent István Egyetem tanszékvezetője tartott előadást.

A helyzetet elemezve elmondta, hogy jelentős változásokon ment keresztül a felsőoktatás, amelyben az épületgépészeti felsőoktatás is átalakult. A professzor szerint az épületgépészet pozíciókat veszít a felsőoktatásban, ennek jelei, hogy a Budapesti Műszaki Egyetemen már megszűnt az épületgépész tanszék önállósága, a tanszék vezetője nem épületgépész. A jelenlegi épületgépész professzorok nyugdíjba mennek és nem lesz egyetemi tanára a szakmának.

A korábbi épületgépészetet oktató főiskolákból egyetemi karok lettek és ezeken az egyetemeken a szakterület súlya és így a mozgástere is jelentősen nagyobb, mint a BME-n.

Ezek a körülmények határozzák az épületgépészeti oktatás helyzetértékelését és a fejlesztés irányát is. A műszaki egyetemen a hagyományos épületgépészet oktatásának a bolognai rendszerre való átalakításával és ennek megerősítésében látják a jövőt, míg a többi épületgépészetet oktató egyetemen a változó világ követelményeihez igazodó új képzésben a létesítménymérnöki mesterszakban bíznak. A létesítménymérnöki mesterszak különböző szakirányaival az épületgépészeti szakterület legszélesebb körű igényeit fogja tudni kielégíteni. Az eredményekhez a célok és akarat mellé a szakma együttműködése valamint az épületgépészet tudományos hátterének megerősítése szükséges.

DSCF1966web

 

Gyártói és Márkaképviselői Tagozat

Tekintettel arra, hogy 2010-ben a MÉGSZ pártoló tagjainak száma elérte az ötvenet, valamint, hogy egyre erősödött az igény a gyártói és kereskedői cégek szervezett lobbitevékenysége iránt, a szövetség elnöksége kezdeményezte, hogy a szakma érdekképviseleti lehetőségeinek kiszélesítése érdekében a szövetség pártoló tagjaiból alakuljon meg a Gyártói és Márkaképviselői Tagozat. A MÉGSZ-nek a Magyar Építőanyagipari Szövetségbe való belépése után a tagozatnak jelentős szerepe lehet az építőanyag-gyártókkal közösen folytatott építőipari lobbitevékenységben. Több mint 20 pártoló tagi cégvezető részvételével megalakult a tagozat és megválasztotta az elnökség tagjait: Andics Gábor, a Wilo Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója, Okányi Sándor, az Oventrop Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója, Zuggó Balázs, a Robert Bosch Kft. üzletágvezetője.

MEGSZ_eves_kozgyules31web

 

Közgyűlési döntések

A hétvége hagyományosan fontos eseménye volt a szövetség évi rendes közgyűlése, amelynek első felében a 2010-es év beszámolói álltak. Bozsó Béla ügyvezető összefoglaló jelleggel ismertette a főbb projekteket és az érdekvédelmi munkát. A pozitív eredményeket tartalmazó pénzügyi beszámoló és a felügyelő bizottság jelentésének elfogadását követően Golyán László elnök mondta el értékelő beszédét. A közgyűlés fontos döntése volt, hogy a MÉGSZ kérje a Magyar Építőanyagipari Szövetségbe való felvételét

 

Meszlényi-díjak, elismerések

Immár harmadik éve a MÉGSZ-hétvége báljának nyitányaként a szövetség legmagasabb kitüntetését, a Meszlényi Zoltán-díjakat adja át Golyán László elnök.

Idén a hetvenedik életévét tavaly betöltött, a kamara épületgépészeti tagozati elnökségi tisztségétől elköszönő Denk András volt az egyik kitüntetett, a másik díjazott Rigó András nógrádi központi fűtésszerelő és szakoktató. Következő számainkban interjút közlünk velük.

Idén is sor került a jubileumi jelvények átadására: a MÉGSZ Aranyjelvényét kapta 20 éves tagságért: Fehér János, Pintér Károly, Golyán László, 15 éves tagságért: Domonkos László, Ulrik Ferenc, 10 éves tagságért: Turnáczki Ferenc, Katz Lajos, Macskássy Péter, Csirmaz István, 5 éves tagságért Ezüstjelvényt kapott: Pintér József, Sefcsik Béla.

DSCF1919web

 

Szekciók programja kiállítással

A kétnapos program első napján a szövetség szekciói tartottak előadásokat, vitákat, a szünetekben a kiállításon időzhettek a kollégák.

A Napenergia Tagozat a 2010-es munkát értékelte és az újabb terveket tekintette át. A Geotermikus Hőszivattyú Tagozat a hőszivattyús tarifa hatását, a KEOP-pályázatokat és a piaci helyzetet értékelte. Az Ipari és Technológia Tagozat a szakmai terület és a tagozat aktuális információit hallgatta és vitatta meg. A Gázszerelési és Füstgázelvezetési Szekcióban Varga Tamás Főgáz-osztályvezető, Gyárfás Attila MÉGSZ-elnöki tanácsadó valamint Kocsis Krisztián Főkétüsz-irodavezető tartott előadásokat. A Fűtés és Légtechnika valamint a Víz- és Csatornaszerelési Szekció közös programján Csöppenszky Gábor, a Duoplan tervezője Wellness-szállodák energiaracionalizált tervezése címmel tartott előadást. A Tervezői Tagozatban dr. Rétfalvy Mátyás tagozatvezető a szakmagyakorlási jogosultságok követelményeiről tartott tájékoztatót. A Gáz és Tüzeléstechnikai Szerviz Szekcióban Fazakas Miklós a FÉG műszaki igazgató-helyettese az égéstermék-elvezetés műszeres vizsgálatáról tartott előadást.

MGSZ_htvge_007web

 

Főszponzorok, szponzorok

A kétnapos rendezvény főszponzora a Viessmann és a Wilo voltak.

Szponzori szerepet a Buderus, a Gienger Pécs, a Hungexpo, a Comap, a Rehau és a Wavin vállalt. Köszönjük a támogatásukat és részvételüket.

 

Módosítás dátuma: 2011. május 02. hétfő, 13:14